Riigihange: „Eesti keele õpet ja praktiseerimist toetavad kultuuri- ja vaba aja tegevused täiskasvanutele” (viitenumber 270557)

Konkursi aeg: -
Kood: 270557
Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutuse Rakenduskeskus
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/6449188/general-info

Riigihanke eesmärk on leida partner(id), kes korraldab keelematku, rahvatantsu tunde ja vestlusõhtuid, mis tutvustavad Eestit ning suurendavad sidet Eesti riigi ja kultuuriruumiga ning toetavad eesti keele õpet ja praktiseerimist. Keelematkade, rahvatantsu tundide ja vestlusõhtute eesmärk on pakkuda sihtrühmale ajavahemikus detsember 2023.a  – 31. mai 2024. a Ida-Virumaal ja Harjumaal eesti keele õpet ja  praktiseerimist toetavaid kultuuri- ja vaba aja tegevusi.

Rahastamisallikas:

Euroopa Sotsiaalfondi+ toetusest rahastatava projekti nr 2021-2027.4.07.23-0006 „Eesti keele õpet toetavad tegevused ja kodanikuõpe“ alategevus „Erinevate kultuuri- ja vaba aja tegevuste pakkumine eesti keele õppe toetamiseks ning praktiseerimiseks“.

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris järgmisel aadressil:

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/6449188/general-info

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 26.oktoobril 2023 kell 14.00.

Lisainfo:

Mari Sieberk

keeleõpet toetavate tegevuste valdkonnajuht

+372 5555 0688
[email protected]