Riigihange: „Eesti keele kursused ja kultuuriõpe Lüganusel ja selle ümberkaudsetes valdades” (viitenumber 254603)

Konkursi aeg: -
Riigihange
Kood: 254603
Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutuse Rakenduskeskus
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/4955660/general-info

Riigihanke eesmärk: leida korraldaja, kes tagab Euroopa keeleõppe raamdokumendi nõuetega kooskõlas eesti keele A2-, B1-, B2- ja C1-tasemel kursuste (eesti keeles) läbiviimise kvalifitseeritud õpetajate juhendamisel ajavahemikus detsember 2022-30.11.2023 kokku 320-le eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanule ja noorele alates 17. eluaastast ning samal ajavahemikul kultuuriõppe (eesti keeles) korraldamise 180-le eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanule ja noorele alates 17. eluaastast.

Menetluse liik: sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus

Rahastamisallikas: Kultuuriministeeriumi kaudu eraldatud riigieelarvelised vahendid

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris aadressi https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/4955660/general-info

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 11. oktoobril 2022 kell 14.00.

Lisainfo:

Jana Tondi

Keeleõppe valdkonnajuht

659 9069
[email protected]