Riigihange: „Eesti keele kursused ja kultuuriõpe Lüganuse ja Lääne-Harju valdades” (viitenumber 252651)

Konkursi aeg 18.07.2022 10:00 - 22.08.2022 14:00
Riigihange
Kood 252651
Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutuse Rakenduskeskus
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/4772880/general-info

Menetluse liik: sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus

Riigihanke eesmärk: leida korraldaja, kes tagab Euroopa keeleõppe raamdokumendi nõuetega kooskõlas eesti keele A2-, B1-, B2- ja C1-tasemel kursuste (eesti keeles) läbiviimise kvalifitseeritud õpetajate juhendamisel ajavahemikus september 2022 kuni 30.12.2022 kokku 320-le eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanule ning kultuuriõppe (eesti keeles) korraldamise 180-le eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanule.

Rahastamisallikas: Kultuuriministeeriumi kaudu eraldatud riigieelarvelised vahendid

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris järgmisel aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/4772880/general-info

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 22.augustil 2022 kell 14.00.

Lisainfo:

Jana Tondi

Keeleõppe valdkonnajuht

659 9069
jana.tondi@integratsioon.ee