Riigihange „Eesti keele kursused ja kultuuriõpe Lääne-Harju vallas” (viitenumber 258632)

Konkursi aeg: -
Riigihange
Kood: 258632
Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutuse Rakenduskeskus
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5342840/general-info

Menetluse liik: sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus

Riigihanke eesmärk: leida korraldaja, kes tagab Euroopa keeleõppe raamdokumendi nõuetega kooskõlas eesti keele A1-, A2-, B1- ja B2-tasemel kursuste (eesti keeles) korraldamise kvalifitseeritud õpetajate juhendamisel 160-le eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanule parandamaks nende keeleoskust ning kultuuriõppe (eesti keeles) korraldamise 90-le eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanule tõstmaks nende kultuuriteadlikkust.

Rahastamisallikas: Kultuuriministeeriumi kaudu eraldatud riigieelarvelised vahendid

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris järgmisel aadressil:
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5342840/general-info

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 18.jaanuaril 2023 kell 14.00.

Lisainfo:

Jana Tondi

keeleõppe valdkonnajuht

+372 659 9069
[email protected]