Riigihange „Eesti keele kursused haridustöötajatele” (viitenumber 261543)

Konkursi aeg: -
Riigihange
Kood: 261543
Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutuse Rakenduskeskus
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5625360/general-info

Menetluse liik: sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus

Riigihanke eesmärk: leida korraldaja, kes tagab ajavahemikul aprill 2023 ‒ 01.detsember 2023 (k.a) vähemalt 192-le eesti keelest erineva emakeelega haridustöötajale Euroopa keeleõppe raamdokumendi põhimõtetega kooskõlas eesti keele B1-, B2- ja C1-tasemel kursuste (eesti keeles) läbiviimise ja tasemeeksamiks ettevalmistamise kvalifitseeritud õpetajate juhendamisel.

Rahastamisallikas: Haridus- ja Teadusministeeriumi kaudu eraldatud riigieelarvelised vahendid

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris järgmisel aadressil:
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5625360/general-info

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 15.märtsil 2023 kell 14.00.

Lisainfo:

Jana Tondi

keeleõppe valdkonnajuht

+372 659 9069
[email protected]