Riigihange: „Eesti keele kursused (eesti keeles) täiskasvanutele 2023” (viitenumber 257137)

Konkursi aeg: -
Kood: 257137
Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutuse rakenduskeskus
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5188500/general-info

Riigihanke eesmärk: leida korraldaja, kes tagab Euroopa keeleõppe raamdokumendi nõuetega kooskõlas eesti keele A1-¸ A2-, B1-, B2- ja C1-tasemel kursuste (eesti keeles) läbiviimise kvalifitseeritud õpetajate juhendamisel ajavahemikul veebruar 2023detsember 2023 (k.a) kokku vähemalt 1216-le eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanule (vähemalt 76 õpperühmas) parandamaks nende keeleoskust.

Menetluse liik: sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus

RahastamisallikasKultuuriministeeriumi kaudu eraldatud riigieelarvelised vahendid

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris järgmisel aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5188500/general-info

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 8. detsembril 2022 kell 14.00.

 

 

Lisainfo:

Jana Tondi

keeleõppe valdkonnajuht

+372 659 9069
[email protected]