Riigihange „Eesti keele koolitusteenuse tellimine” (viitenumber 261160)

Konkursi aeg: -
Riigihange
Kood: 261160
Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutuse Rakenduskeskus
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5589460/general-info

Menetluse liik: sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus

Riigihanke eesmärk on leida korraldaja, kes tagab Euroopa keeleõppe raamdokumendi põhimõtetega kooskõlas eesti keele A1-, A2- ja B1-tasemel koolituste (eesti keeles) läbiviimise kvalifitseeritud õpetajate juhendamisel ajavahemikul aprill/mai - detsember 2023 (k.a) parandamaks eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanute keeleoskust.

Rahastamisallikas: Siseministeeriumi kaudu eraldatud riigieelarvelised vahendid

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris järgmisel aadressil:
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5589460/general-info

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 14. märtsil 2023 kell 14.00.

Lisainfo:

Jana Tondi

keeleõppe valdkonnajuht

+372 659 9069
[email protected]