Riigihange „Eesti keele koolitusteenuse tellimine ” (viitenumber 258057)

Konkursi aeg: -
Riigihange
Kood: 258057
Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutuse Rakenduskeskus
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5277740/general-info

Menetluse liik: sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus

Riigihanke eesmärk on leida korraldaja, kes tagab Euroopa keeleõppe raamdokumendi nõuetega kooskõlas eesti keele A1-, A2- ja B1-tasemel koolituste (eesti keeles) läbiviimise kvalifitseeritud õpetajate juhendamisel ajavahemikul jaanuar-detsember 2023 (k.a) parandamaks eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanute keeleoskust.

NB! Hankelepingu täitmisel peab pakkujal olema tegevusluba eesti keele A2- ja B1- tasemel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimiseks.

Rahastamisallikas: Siseministeeriumi kaudu eraldatud riigieelarvelised vahendid

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris järgmisel aadressil:
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5277740/general-info

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 27.detsembril 2022 kell 14.00.

Lisainfo:

Jana Tondi

keeleõppe valdkonnajuht

+372 659 9069
[email protected]