Riigihange: „Eesti keele koolitusteenuse tellimine” (viitenumber 242591)

Konkursi aeg: -
Riigihange
Kood: 242591
Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutuse Rakenduskeskus
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3788716/general-info

Riigihanke eesmärk: leida eesti keele koolitusteenuse osutaja, kusjuures koolituse eesmärk on koolitatava eesti keele oskuse arendamine ning tema eesti keele B1 tasemeeksamiks ettevalmistamine. Koolitus hõlmab, vastavalt koolitatava eesti keele oskuse tasemele, eesti keele A1-, A2- ja/või B1-taseme õpet.

Menetluse liik: Sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus

Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutuse Rakenduskeskus

Konkursi aeg: 02.11.2021 kell 10:02 – 17.11.2021 kell 14:00

Rahastamisallikas: Kultuuriministeeriumi kaudu Euroopa Liidu Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi vahendid ning Siseministeeriumi kaasfinantseering.

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris järgmisel aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3788716/general-info.

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 17.novembril 2021 kell 14.00.

Lisainfo:

Jana Tondi

Keeleõppe valdkonnajuht

+372 659 9069
[email protected]