Riigihange: „Eesti keele ja kultuuri tundmise klubid ” (viitenumber 280567)

Konkursi aeg: -
Kood: 280567
Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutuse Rakenduskeskus
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/7425464/general-info

Riigihanke eesmärk on leida partnerid, kes korraldavad Eesti suuremates linnades eesti keele ja kultuuri tundmise klubid (edaspidi Klubid) 2024-2026. Riigihanke eesmärgi saavutamiseks sõlmitakse kuni 10 (kümme) hankelepingut.

Rahastamisallikas:

Euroopa Sotsiaalfondi+ toetusest rahastatava projekti nr 2021-2027.4.07.23-0006 „Eesti keele õpet toetavad tegevused ja kodanikuõpe“ alategevus 3.4.4.1 „Keeleõppe omandamisele suunatud keele praktiseerimise keskkonna ja selle toetavate lahenduste arendamine ja pakkumine“.

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris järgmisel aadressil:

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/7425464/general-info

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 03.juulil 2024 kell 14.00.

Lisainfo:

Mari Sieberk

keeleõpet toetavate tegevuste valdkonnajuht

+372 5555 0688
[email protected]