Riigihange: „Eesti keele A1-tasemel õpe ajutise kaitse saajatele” (viitenumber 270416)

Konkursi aeg: -
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/6436309/general-info

Riigihanke eesmärk on leida korraldaja, kes tagab Euroopa keeleõppe raamdokumendi põhimõtetega kooskõlas eesti keele A1-tasemel keeleõppe (eesti keeles) läbiviimise kvalifitseeritud õpetajate juhendamisel ajavahemikul november 2023-detsember 2024 (k.a) parandamaks ajutise kaitse saanud täiskasvanute keeleoskust. 

Rahastamisallikas: Kultuuriministeeriumi kaudu eraldatud riigieelarvelised vahendid.

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris järgmisel aadressil:
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/6436309/general-info

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 19.oktoobril 2023 kell 14.00.

Lisainfo:

Jana Tondi

Keeleõppe valdkonnajuht

6599069
[email protected]