Riigihange „Eesti keele A1-tasemel õpe ajutise kaitse saajatele IV“ (viitenumber 261351)

Konkursi aeg: -
Riigihange
Kood: 261351
Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutuse Rakenduskeskus
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5607340/general-info

Menetluse liik: sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus

Riigihanke eesmärk: leida korraldaja, kes tagab Euroopa keeleõppe raamdokumendi põhimõtetega kooskõlas eesti keele A1-tasemel keeleõppe (eesti keeles) läbiviimise kvalifitseeritud õpetajate juhendamisel ajavahemikul aprill 2023-november 2023 (k.a) parandamaks ajutise kaitse saanud täiskasvanute keeleoskust.

Rahastamisallikas: Kultuuriministeeriumi kaudu eraldatud riigieelarvelised vahendid

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris järgmisel aadressil:
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5607340/general-info

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 13.märtsil 2023 kell 14.00.

Lisainfo:

Jana Tondi

keeleõppe valdkonnajuht

+372 659 9069
[email protected]