Riigihange: „Eesti keele A1-B1-tasemel kursused rahvusvahelise kaitse saajatele” (viitenumber 275403)

Konkursi aeg: -
Kood: 275403
Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutuse Rakenduskeskus
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/6948052/general-info

Riigihanke eesmärk on leida koostööpartner, kes korraldab rahvusvahelise kaitse saajatele kohanemisprogrammi eesti keele A1-, A2- ja B1-tasemel keeleõpet terviklahendusena vastavalt riigihanke eseme tehnilisele kirjeldusele.

NB! Hankelepingu täitmise perioodil peab pakkujal olema kehtiv, asjakohane majandushaldusasutuse (Haridus- ja Teadusministeerium) välja antud tegevusluba, mis annab õiguse eesti keele koolitusi läbi viia eesti keele A2–tasemel ja B1-tasemel.

Rahastamisallikas:

Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi (AMIF) meetmest nr 2.2 „Integratsioonimeetmete tõhustamine kolmandate riikide kodanike sotsiaalseks ja majanduslikuks kaasamiseks ning aktiivseks osalemiseks vastuvõtvas ühiskonnas“ toetava projekti AMIF.1.02.23-0004 „Eesti keele kursused rahvusvahelise kaitse saajatele“ vahendid 75% ulatuses ning riiklik kaasfinantseering 25% ulatuses.

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris järgmisel aadressil:

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/6948052/general-info

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 27.veebruaril 2024 kell 14.00.

Lisainfo:

Jana Tondi

keeleõppe valdkonnajuht

+372 659 9069
[email protected]