Reisiteenuste ostmine (viitenumber 269615)

Konkursi aeg: -
Kood: 269615
Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutuse Rakenduskeskus

Riigihanke esemeks on reisiteenuste osutamine Integratsiooni Sihtasutusele, kusjuures detailne riigihanke eseme tehniline kirjeldus on toodud AD lisas 1.

Rahastamisallikas:

Kultuuriministeeriumi kaudu eraldatud riigieelarvelised vahendid ja teiste rahastajate, sh Euroopa Sotsiaalfond+ toetusest rahastatava projekti nr 2021-2027.4.07.23-0003 „Kohanemisprogrammi „Settle in Estonia“ pakkumine“, projekti nr 2021-2027.4.07.23-0005 "Eri keele- ja kultuuritaustaga inimeste ning tagasipöördujate tööturul konkurentsivõimet toetavad tegevused“ ja projekti nr 2021-2027.4.07.23-0006 „Eesti keele õpet toetavad tegevused ja kodanikuõpe“ vahendid

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris järgmisel aadressil:

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/6363764/general-info

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 29.septembril 2023 kell 14.00.

Lisainfo:

Elmira Hozjaitšikova

Narva assistent

+ 372 659 9064
[email protected]