Eesti keelest erineva emakeelega üliõpilased on oodatud praktikale riigiasutustesse

praktikaprogramm

Kutsume taas eesti keelest erineva emakeelega üliõpilasi kandideerima praktikakohtadele, mida pakume sel sügisel koostöös ministeeriumite ja teiste riigiasutustega. Vastavas praktikaprogrammis osalemiseks tuleb täita ankeet hiljemalt 25. septembril. 

„Praktikaprogrammi abil pakume hüppelauda meie riigis elavatele üliõpilastele, kes said eesti keele selgeks ning tahavad riigiametites töötades aidata kaasa Eesti arengule. Üliõpilased saavad väärtuslikke kogemusi, mis võivadki soovitud ametini viia. Riigiasutustele tulevad omakorda kasuks kogemused, mida on eesti keelest erineva emakeelega elanikel,” ütles Integratsiooni Sihtasutuse tööturuteenuste valdkonnajuht Katrin Maiste

Tänavu viib Integratsiooni Sihtasutus läbi praktikaprogrammi neljandat korda. Oktoobris-detsembris ootavad üliõpilasi rohkem kui 30 praktikakohale Kultuuriministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Riigikogu Kantselei, Politsei- ja Piirivalveamet, Keeleamet, Tööinspektsioon, Maa-amet, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus ja Integratsiooni Sihtasutus.  

Üliõpilased võivad valida praktikakoha endale sobivas valdkonnas ja sooritada seda Tallinnas, Tartus, Pärnus, Jõhvis ning Narvas. Eelduseks on ennekõike hea eesti keele oskus, huvi valdkonna vastu ning valmisolek tulemuslikuks koostööks. 

„Kutsume üliõpilasi kandideerima huvipakkuvatele praktikakohtadele hiljemalt 25. septembril 2023. Selleks palume täita meie veebilehel ankeet, milles muuhulgas tuleb põhjendada oma huvi. Edastame õigeaegselt laekunud ankeedid praktikakohti pakkunud asutustele, et nad saaksid praktikandid valida ja vajalikud kokkulepped teha,” selgitas Katrin Maiste. 

Täpne info pakutavate praktikakohtade ja nendele kandideerimise kohta on avaldatud Integratsiooni Sihtasutuse veebilehel (vt link). Praktikaprogrammis osalemine algab infopäevaga, mida Integratsiooni Sihtasutus viib läbi koostöös Rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonnaga 29. septembril 2023 ministeeriumite ühishoones (vt link).  

Taustainfo:   

  • Algatasime praktikaprogrammi koostöös Kultuuriministeeriumi ja Rahandusministeeriumiga aastal 2020. Esimest korda avatud kandideerimise tulemusena läbis praktikaprogrammi 13 üliõpilast. Nüüdseks on praktikaprogrammist osa võtnud mitukümmend üliõpilast. 

  • Praktikaprogrammi viime ellu Euroopa Liidu 2021–2027 ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide toel ja kultuuriministri 15.03.2023 käskkirjaga nr 80 „Eesti ühiskonnas lõimumist, sealhulgas kohanemist toetavate tegevuste elluviimiseks toetuse andmise tingimused“ kinnitatud projekti nr 2021-2027.4.07.23-0005 raames.