Pildist saavad sõnad. Eesti keele õpet toetavate kõnearenduspiltide kogumik CD-l

Autor:
Leelo Kingisepp, Kaare Sark
Publisher:
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
Aasta:
2010
Released:
Tallinn
ISBN/ISSN:
978-9949-21-502-7
Võtmesõnad:
CD, eesti keele õpe, põhiharidus, töölehed, uusimmigrandid
Description

2010. aastal valmisid uued õppematerjalid, mis toetavad eesti keele õpet mitmekultuurilises klassis. Materjalid on koostatud ja välja antud eelkõige välismaalt Eestisse saabunud või Eestisse naasnud õpilastele mõeldes - need ei järgi rangelt eesti keele teise keelena ainekava, vaid pakuvad tuge eesti põhikoolis õppima asunud uusimmigrant-õpilastele eesti keele osaoskuste õppimisel ja Eesti eluga kohanemisel.

 

Kõnearenduspiltide kogumikku “Pildist saavad sõnad” sobib kasutada 4.–9. klassi õpilastega, kes alles alustavad eesti keele õppimist. Kõnearenduspiltide kogumik on koostatud nõnda, et seda saab kasutada eesti koolis õppivate mis tahes emakeelega õpilaste õpetamisel, eesmärgiga arendada eesti keele oskust A1–A2 tasemel.

 

CD-plaadil on juhised õpetajale ja pildimaterjal, mida saab vastavalt vajadusele välja trükkida ja paljundada.

 

Materjal on jagatud 17 teemaks, mis lähtuvad A1-A2 keeleoskuse kirjeldusest ja kooliõpilase vajadustest. Iga teema sisaldab töölehti piltide ja/või sõnakaartidega. Pildimaterjali hulgas on nii üksiktegevuste või -esemete kujutisi kui ka suuremaid ja detailirohkemaid pilte.

 

Pildimaterjaliga töötamisel arendavad õpilased oma kõnelemisoskust kolme liiki tegevustes:

· tutvuvad uue sõnavaraga

· kordavad ja harjutavad uut sõnavara ja keelendeid

· kasutavad õpitut mitmesugustes kõnesituatsioonides

 

Komplektis on:

· Juhised õpetajale (39 lk)

· Töölehed (52 tk)

 

Komplekti väljaandmist toetasid Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond ja Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium.