<dt>Pealkiri: </dt><dd> Pedagoogilis-psühholoogiliste ainete õppematerjal koos eesti-vene sõnastikuga</dd>
Pealkiri:
Pedagoogilis-psühholoogiliste ainete õppematerjal koos eesti-vene sõnastikuga
Autor:
Svetlana Gordijenko ja Nelly Randver
Publisher:
MISA
Aasta:
2013
Released:
Narva
ISBN/ISSN:
ISBN 978-9949-517-10-7 (trükis), ISBN 978-9949-517-11-4 (pdf)
Võtmesõnad:
õppematerjal eesti keele õpe kõrgharidus kõrgtase sõnaraamat õpetajakoolitus Euroopa Sotsiaalfond 
Manus:
296_Pedagoogilis-psyhholoogiliste_ainete_oppematerjal.pdf

Õppematerjal on koostatud abivahendiks õpetajakoolituse erialade (humanitaarained mitmekeelses koolis, klassiõpetaja mitmekeelses koolis ja koolieelse lasteasutuse õpetaja mitmekeelses õpikeskkonnas) eesti keelest erineva emakeelega üliõpilastele hõlbustamaks pedagoogilis-psühholoogilise sõnavara omandamist esimesel kursusel. Õppematerjal koosneb pedagoogilis-psühholoogilistes ainetes käsitletavate teemadega seotud erialastest mõistetest, terminitest ja definitsioonidest ning on mõeldud üliõpilastele iseseisvalt lugemiseks ning õppimiseks 40 tunni ulatuses. Iga peatüki lõpus on õppijal võimalik sooritada erinevaid ülesandeid.

Õppematerjal valmis Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Keeleõppe arendamine 2011-2013“ tegevuse "Kõrgharidustaseme õppurite täiendav keeleõpe" raames.