Pärimuskultuuri kursus (Narvas)

26.09.2020   13:00
Narva eesti keele maja, Linda 2

Koostöös Rahvakultuuri Keskusega toimub eesti keele majades Eesti pärimuskultuuri kursus, mis tutvustab eestlaste kombeid, traditsioonilisi pühasid, rituaale, rahvalaule ja -tantse ning palju muud. Kursus sisaldab põnevaid loenguid, seminare, arutelusid ja praktilist tegevust.

  • Aeg: Kursus toimub neljal laupäeval kell 13.00 – 16.00
  • Koht: Narva eesti keele maja (Linda 2c, Tallinn).
  • Iga kokkusaamine algab ühise eesti rahvalaulu, rahvaliku või muu populaarse seltskonnalauluga.
  • Õppejõud on pärimuskultuuri eksperdid, folkloristid ja praktikud.
  • Kursusel osalemine on TASUTA.
  • Soovitame osalemist kogu kursusel, kuid kindlasti saab registreeruda ka üksikutele kokkusaamistele.

 

REGISTREERIMINE:

 

KURSUSE KAVA:

26. september
Sissejuhatus: Sügistalvised tähtpäevad ja pühad. Seltskonnalaulud.
Teema: Eesti kultuuriruumid tänapäeval.
Kihnu, saarte, seto, võro, mulgi, vanausuliste kultuur: keskkond, kombestik ja usund, toit ja toitumine, käsitöö, keel ja poeetiline folkloor jm.
Õpituppa tulijail on soovitav kirjeldada mõne oma rahvuskogukonna kommet, mis elab veel tänapäeval ja on kasutuses Eestis.

24. oktoober
Sissejuhatus: Mardi- ja kadripäev. Mardi- ja muud laulud.
Teema: Kodukoha pärimuse tundmine kui põhjapanev enesemääratluse tugi. Kas inimene on see, kelleks ta end peab? Inimese ja koha kokkukuuluvus: kohalood ja paigapärimus. Kohapärimuse mõiste kujunemine ja tunnusjooned - usundilise, mütoloogilise, ajaloolise, argielulise ja loodusloolise taustaga pärimus. Kohapärimuse objektid (loodus, muistised, ehitised, asustus). Kohapärimuse järjepidevust ja püsivust mõjutavad tegurid.
Õpituppa tulijail on soovitav meenutada oma kodukandist mõnd kohta, kus on midagi erilist kogetud või millest on kõneldud lugusid.

14. november
Sissejuhatus: Hingedeaeg. Rahvalaulud.
Teema: Setode elavast kultuuripärandist tänapäeval.
Milline on setode kultuuripärand ja kuidas see on aja jooksul muutunud? Miks on Setomaa üks kultuurihuviliste lemmik paikkond ja mida setode kultuurist näha ja kuulda saab ning mitte ainult Setomaal?

12. detsember
Sissejuhatus: Jõulud, jõululaulud.
Teema: Pärimusmuusika. Pärimuslik pillimuusika tänapäeval. Ülevaade eesti rahvapillidest ning nende kasutamisest tänapäeval bändides, ansamblites, muusikakoolides. Improvisatsioon traditsioonis. Nn elus pärimus ja õpitud ehk "muuseumi" pärimus.

Lisainfo:

Narva eesti keele maja