Palju õnne, lõimumispreemia laureaadid!

Täna, 12. detsembril kuulutasime koostöös Kultuuriministeeriumiga välja lõimumispreemia laureaadid. Avaliku konkursi tulemusena pälvisid tunnustuse lõimumise arendamise eest Mondo Ukraina Akadeemia eestvedaja Maria Sakarias, meediaekspert Pavel Ivanov, Eesti suurima Ukraina põgenike kogukonna eestvedaja Kirill Badikin ja Raadio 4 toimetus. 

Kultuuriminister Heidy Purga arvates on lõimumispreemia väärtuslik traditsioon. „Meie kõigi ühine Eesti riik on erinevate kultuuride, keelte ja traditsioonide poolest rikas kodupaik. Läbi lõimumise suudame luua sidusama ühiskonna, milles igaüks saab panustada ja osa võtta meie ühise tuleviku kujundamisest,“ sõnas Heidy Purga laureaatide tunnustamisel.

Lõimumispreemia laureaadid valis valdkonna ekspertidest koosnev komisjon 64 kandidaadi seast, keda Eesti inimesed ja organisatsioonid esitasid tänavuse avaliku konkursi käigus. Kategoorias „Aasta sillalooja“ tunnustas komisjon parimaks Mondo Ukraina Akadeemia eestvedaja Maria Sakariase, kategoorias „Aasta sõnumikandja“ Raadio 4 toimetuse, kategoorias „Aasta säde“ Eesti suurima Ukraina põgenike kogukonna eestvedaja Kirill Badikini ja kategoorias „Lõimumise raudvara“ meediaeksperdi Pavel Ivanovi. 

Integratsiooni Sihtasutuse juhataja Dmitri Moskovtsevi sõnul on lõimumise valdkonnas olulised nii järjekindel tegutsemine kui ka uued algatused. „Nii laureaatidel kui ka kandidaatidel on väärtuslikke kogemusi ja innustavaid lugusid, millest õppides saame jätkata ühist tööd sidusama ühiskonna nimel veelgi paremini,“ ütles Dmitri Moskovtsev preemia üleandmisel.

Iga lõimumispreemia pälvinu saab lisaks autasule ja tunnistusele 1000 euro suuruse preemia. Tänavu tunnustasid Integratsiooni Sihtasutus ja Kultuuriministeerium lõimumist arendavaid inimesi ja organisatsioone preemiaga 24. korda. Kõik Eesti elanikud ja organisatsioonid saavad taas esitada lõimumispreemia kandidaate tuleva aasta augustis ja septembris. 

LÕIMUMISPREEMIA LAUREAADID 

Aasta sillalooja – Maria Sakarias, Ukrainast sõja eest Eestisse põgenenud haridustöötajaid toetava Mondo Ukraina Akadeemia eestvedaja  

Mondo Ukraina Akadeemia on ainus kogukond Eestis, mis toetab Ukrainast sõja eest Eestisse põgenenud haridustöötajaid. Eesotsas Mariaga pakub akadeemia pedagoogidele võimalust Eesti argieluga kohaneda, end Eestis professionaalselt teostada, toetada ukraina lapsi ja peresid ning luua koostöösidemeid Eesti haridustöötajatega. Võrgustikus kasvatakse haridusvaldkonna ühiseks pereks. 

 

Aasta sõnumikandja – Raadio 4 toimetus 

Tänavu 30. sünnipäeva tähistanud populaarseim venekeelne raadiokanal Raadio 4 on läbi aegade olnud pühendunud mitte-eestlastest kuulajate toetamisele Eesti ühiskonnas. Toimetus on igal sammul soodustanud kogukondade omavahelist suhtlemist, mõistmist ja austamist. Kuulajateni on jõudnud nii Eestis elavate rahvusvähemuste saated kui ka kogukondi ühendavad saatesarjad Eestist. Lõimumispreemia vääriliseks peeti erinevaid vaatenurki lahanud saatesarja „Hüvasti, relvad!“. 

 

Aasta säde – Kirill Badikin, Eesti suurimaks Ukraina põgenike kogukonnaks kujunenud Facebooki grupi „Ukraina sõbrad Eestis“ eestvedaja 

Kirill lõi grupi saatusliku 2022. aasta märtsi päevil, kui Eestisse hakkasid jõudma sõja eest varju otsinud Ukraina elanikud. Ennekõike kujunes grupp keskkohaks, kus kohalikud vabatahtlikud igapäevaeluks vajalikke esmatarbeid aktiivselt jagasid. Aja möödudes hakkas Kirill järjepidevalt jagama riigiasutuste ja teiste organisatsioonide infot, mis toetab uute kaasmaalaste kohanemist. 

 

Lõimumise raudvara – Pavel Ivanov, meediaekspert ning Kuku raadio ja Raadio 4 ajakirjanik 

Pavel on Kuku raadios juhtinud ja toimetanud saadet „Kirillitsas Eesti“ pea 15 aastat. Saatest on kujunenud üks väheseid meediaplatvorme, kus kohtuvad omavahel eesti ja vene emakeelega inimesed, lahates ühiskondlikke probleeme muukeelsete elanike vaatenurgast.

 

Pildigalerii: lõimumispreemia laureaatidest ja preemia üleandmise tseremooniast (Aron Urb): https://photos.app.goo.gl/yrBSRqFtPutCj3Cq8.