Otsime uudseid lahendusi eesti keele kasutamiseks loomulikus suhtluses

Kutsume MTÜsid, kohalikke omavalitsusi, riigiasutusi ja eraettevõtteid osalema projektikonkursil eelarvega 300 000 eurot. Konkursi eesmärk on luua võimalusi, tehnoloogiaid ja võtteid eesti keele kasutamiseks mitteformaalses suhtluskeskkonnas ning seeläbi tõsta eesti keelt madalamatel tasemetel kõnelejate enesekindlust eesti keeles suhtlemisel igapäevaelus.

Ühele projektile taotletav toetus on maksimaalselt 30 000 eurot. Taotluse esitamise tähtaeg on 21.06.2018.

Projektikonkurssi rahastab Kultuuriministeerium

Lähem info konkursi kohta: https://www.integratsioon.ee/kaimasolevad-konkursid?project_id=724

Lisainfo:

Martin Eber

Rakenduskeskuse juht

659 9067
martin.eber@integratsioon.ee