Otsime partnereid noorte pereõppeks

Alates 24. aprillist kuni 25. maini saavad mittetulundusühingud taotleda Integratsiooni Sihtasutuselt toetust summas 15 000-50 000 eurot selleks, et sel suvel saaksid eesti keelest erineva emakeelega noored koos eestlastest noortega eesti peredes eesti keelt õppida.

Eestis registreeritud mittetulundusühingud, kes on valmis sellel suvel tagama eesti keelest erineva emakeelega noortele vanuses 7-19 eluaastat võimalust elada ja õppida eesti keelt 10-12 päeva eesti peres, saavad taotleda Integratsiooni Sihtasutuselt vastavat rahalist toetust.

“Igapäevane eesti keel ja igapäevased eestlaste kombed saavad selgeks vaid siis, kui päevast päeva eestlastega koos toimetada. Seepärast oleme juba 20 aastat mittetulundusühingute kaasabil kokku viinud eesti keelest erineva emakeelega noori ja eesti keelt emakeelega noori eesti peredes, et nad mõne suvenädala jooksul koos toimetaksid – tutvuksid ajalooga, saaksid kultuurielamusi, teeksid sporti jne. Seda kõike eesti keeles,“ selgitas Integratsiooni Sihtasutuse keelelise ja kultuurilise kümbluse valdkonnajuht Jana Tondi.

Sihtasutus on toetanud eesti keele ja kultuuri õpet peredes ning laagrites alates 1998. aastast. Tänaseks sellest on osa saanud ligikaudu 20 000 last ja noort Eestimaa eri paigust.

“Loodame, et sel suvel võtavad eestlastest pered vastu üle 200 noore. Selleks soovime eelkõige leida mittetulundusühingud, kes meie sihtasutuse rahalisel toel tagavad noortele ja peredele võimalusi koos tegutseda. Seejärel teavitame, millised võimalused tänavu suvel avanevad,” märkis Jana Tondi.

Mittetulundusühingud saavad taotleda toetust summas 15 000 kuni 50 000 eurot alates 24. aprillist kuni 25. maini 2019. „Täpset infot huvilised leiavad sihtasutuse kodulehel www.integratsioon.ee/taotlusvoor-pereoppe-partnerorganisatsioonide-tegevustoetus ja saavad infopäevadel, mis toimuvad 10. ja 14. mail,“ täpsustas Integratsiooni Sihtasutuse keelelise ja kultuurilise kümbluse valdkonna juht.

Noorte pereõpet rahastab Kultuuriministeerium.

FOTOD

Hetked 2018. aasta suvel Võrumaal toimunud pereõppest, millest võtsid osa eesti keelest erineva emakeelega noored Harjumaalt ja Ida-Virumaalt.[[{"fid":"2928","view_mode":"article_img_large","fields":{"format":"article_img_large","alignment":"center","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Pereõpe II","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Pereõpe Võrumaal 2018. aastal"},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"2":{"format":"article_img_large","alignment":"center","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Pereõpe II","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Pereõpe Võrumaal 2018. aastal"}},"attributes":{"alt":"Pereõpe II","title":"Pereõpe Võrumaal 2018. aastal","class":"media-element file-article-img-large media-wysiwyg-align-center","data-delta":"2"}}]][[{"fid":"2929","view_mode":"article_img_large","fields":{"format":"article_img_large","alignment":"center","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Pereõpe III","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Pereõpe Võrumaal 2018. aastal"},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"3":{"format":"article_img_large","alignment":"center","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Pereõpe III","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Pereõpe Võrumaal 2018. aastal"}},"attributes":{"alt":"Pereõpe III","title":"Pereõpe Võrumaal 2018. aastal","class":"media-element file-article-img-large media-wysiwyg-align-center","data-delta":"3"}}]][[{"fid":"2927","view_mode":"article_img_large","fields":{"format":"article_img_large","alignment":"center","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Pereõpe I","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Pereõpe Võrumaal 2018. aastal"},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"4":{"format":"article_img_large","alignment":"center","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Pereõpe I","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Pereõpe Võrumaal 2018. aastal"}},"attributes":{"alt":"Pereõpe I","title":"Pereõpe Võrumaal 2018. aastal","class":"media-element file-article-img-large media-wysiwyg-align-center","data-delta":"4"}}]]