Otsime oma meeskonda nõustajat

Integratsiooni Sihtasutus on 1998. aastal loodud riigi sihtasutus, mille eesmärk on toetada mitmesuunalist lõimumist Eestis. Töötame selleks, et riigis elavatel teiste rahvaste esindajatel ja eestlastel oleks siin koos hea elada – töötada, õppida, kultuuri edendada. Soovime, et kõigil eestimaalastel oleks võrdsed võimalused olla meie ühiskonna täisväärtuslik liige.
Lisateave: www.integratsioon.ee

Integratsiooni Sihtasutus otsib oma Tallinna eesti keele maja meeskonda NÕUSTAJAT, kelle peamiseks ülesandeks on elanike nõustamine ühiskonnas kohanemise ja lõimumise teemadel ning nõustamisalaste teavitusürituste korraldamine.

Oled sobiv kandidaat, kui oled

 • veenev arutelupartner,
 • särasilmne motiveerija,
 • ettevõtlik abistaja.

Sinu töö seisneb selles, et

 • jagad teavet ning nõustad eesti keelest erineva emakeelega püsielanikke ja uussisserändajaid Eestis kohanemise ja lõimumise teemadel,
 • nõustad tööandjaid eesti keele õppe korraldamisel,
 • valmistad ette ja viid ellu elanike ning tööandjate nõustamisele suunatud tegevusi (sh ürituste korraldamine),
 • menetled Eestisse tagasipöördujate toetustaotlusi,
 • koondad nõustamiskogemuse põhjal saadud infot ning teed selle põhjal ettepanekuid eesti keele majade tegevuste arendamiseks.

Eeldame Sinult

 • täiskasvanute nõustamise ja juhendamise kogemust,
 • reaalses või virtuaalses meeskonnas töötamise kogemust,
 • teadmisi lõimumisvaldkonna erinevatel teemadel,
 • oskust suhelda eesti, vene ja inglise keeles (sh eesti ja inglise keele oskus kõrgtasemel),
 • tahet osaleda areneva organisatsiooni kujunemisel.

Kasuks tuleb

 • avalikkuse ees esinemise kogemus,
 • nõustamissüsteemide arendamise kogemus,
 • coaching tehnoloogiate praktiseerimise kogemus.

Pakume Sulle

 • võimalust saavutada oma tegevusega olulist ühiskondlikku mõju,
 • asjatundlikku koostööd teiste valdkonna spetsialistidega,
 • täienduskoolitusi,
 • põnevat võrgustikutööd.

Asukoht: Tallinn
Töömaht: täistööajaga
Töö alustamise aeg: esimesel võimalusel

Kandideerimiseks palume saata elulookirjeldus ja motivatsioonikiri koos koopiaga haridust tõendavast dokumendist e-mailile [email protected] 28. novemberiks 2019 märksõnaga „Tallinna nõustaja“.

Motivatsioonikirjas palume kirjeldada oma nõustamisalast töökogemust ja senise tööpraktika kõige vastutusrikkamat ning õnnestunumat ülesannet, samuti palume lisada palgasoov.

Kontaktisik:
Aljona Kordontšuk
Integratsiooni Sihtasutus
Tallinna eesti keele maja juhataja
[email protected]