Otsime meeskonda kultuurilise mitmekesisuse valdkonnajuhti

Integratsiooni Sihtasutus otsib oma meeskonda

KULTUURILISE MITMEKESISUSE VALDKONNAJUHTI (lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamine),

kelle peamiseks ülesandeks on kultuurilise mitmekesisuse valdkonna arendamine ja erinevate valdkonna tegevuste elluviimine.

Oled sobiv kandidaat, kui oled

 • kursis kultuurilise mitmekesisuse valdkonnaga,
 • omad koostöökogemust erinevate rahvuste esindajatega,
 • kogenud ürituste korraldaja,
 • veenev arutelupartner,
 • särasilmne motiveerija,
 • ettevõtlik abistaja ja algataja.


Sinu töö seisneb selles, et

 • arendad koostööd valdkonnaga seotud asutuste ja organisatsioonidega,
 • korraldad valdkonna arengu jaoks vajalikke üritusi,
 • nõustad partnereid valdkonnaga seotud küsimustes,
 • koostad valdkonna tegevuskava (sh eelarve) ja elluviimise aruandeid,
 • annad sisendi ja aitad läbi viia valdkonnaga seotud hankeid ja taotlusvoorusid,
 • algatad ametikoha eesmärgiga seotud projekte, vajadusel leiad lisarahastamisvõimalused, viid ellu projekte,
 • arendad ja hoiad häid suhteid erinevate rahastajatega.


Eeldame Sinult

 • kõrgharidust,
 • vähemalt 3-aastast kogemust valdkonnas,
 • MS Office, Interneti kasutamise oskust,
 • eesti keele väga head valdamist kõnes ja kirjas,
 • inglise ja vene keele head valdamist,
 • teadmisi lõimumisvaldkonna erinevatel teemadel,
 • valmisolekut iseseisvaks ja meeskonnatööks,
 • valmisolekut vajadusel töötada nädalavahetustel.


Kasuks tuleb

 • avalikkuse ees esinemise kogemus,
 • ürituste korraldamise kogemus,
 • erinevate rahvuste esindajatega töötamise kogemus.


Pakume Sulle

 • võimalust saavutada oma tegevusega olulist ühiskondlikku mõju,
 • asjatundlikku koostööd teiste valdkonna spetsialistidega,
 • täienduskoolitusi,
 • põnevat võrgustikutööd.


Asukoht: Tallinn või Narva

Töömaht: täistööaeg

Kandideerimiseks palume saata elulookirjeldus ja motivatsioonikiri koos koopiaga haridust tõendavast dokumendist läbi CV-Online’i, CV-Keskuse või otse e-mailile [email protected] hiljemalt 30.11.2021 märksõnaga „valdkonnajuht“.

Motivatsioonikirjas palume kirjeldada oma varasemat töökogemust ja senise tööpraktika kõige vastutusrikkamat ning õnnestunumat ülesannet, samuti palume lisada palgasoov.

Integratsiooni Sihtasutus on 1998. aastal loodud riigi sihtasutus, mille eesmärk on toetada mitmesuunalist lõimumist Eestis. Töötame selleks, et riigis elavatel teiste rahvaste esindajatel ja eestlastel oleks siin koos hea elada – töötada, õppida, kultuuri edendada. Soovime, et kõigil eestimaalastel oleks võrdsed võimalused olla meie ühiskonna täisväärtuslik liige.