Otsime eesti keele kursuste läbiviijaid

Avatud on riigihange eesti keele kursuste korraldamiseks vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele.

Riigihanke eesmärk on sõlmida neli hankelepingut eesti keele A2, B1 ja B2 tasemel kursuste ettevalmistamiseks ja elluviimiseks ajavahemikul 21.08.2018–21.12.2018 vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele. Hanke raames luuakse 608 õppekohta.

Riigihange on jaotatud osadeks järgmiselt: Ida-Virumaa (osa 1) ja Tallinn ja/või muu Eesti (osa 2).

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/register/hange/197605.

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 14. juunil 2018 kell 11.00.   

Tegevust rahastab Euroopa Sotsiaalfond projektist "Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused".

Lisainfo:

Jana Tondi

Keelelise ja kultuurilise kümbluse valdkonnajuht

+372 659 9069
jana.tondi@integratsioon.ee