Õppekavaarendustöö koolis: vahekokkuvõtteid arendustööst ja eestikeelse õppe laiendamisest

Autor:
Kai Võlli
Publisher:
MEIS
Aasta:
2004
Released:
Tallinn
ISBN/ISSN:
9985-9489-4-7
Võtmesõnad:
Eesti, eesti keele õpe, mitmekultuurilisus, õppekavaarendus, üldharidus
Manus:
61_68.pdf6.52 MB
Description

Kogumik kirjeldab õppekavaarendustööd viimase kümne aasta jooksul, sisaldades olukorraanalüüse, statistikat, hinnanguid, uuringute tulemusi jne. Kogumiku retsenseerimisse kaasati eesti ja vene õppekeelega koolide ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad. Kogumikku trükiti eesti keeles 2 500 eksemplari ning jagati kõigile eesti ja vene õppekeelega üldhariduskoolidele.