<dt>Pealkiri: </dt><dd> Õppekavaarendustöö koolis: vahekokkuvõtteid arendustööst ja eestikeelse õppe laiendamisest</dd>
Pealkiri:
Õppekavaarendustöö koolis: vahekokkuvõtteid arendustööst ja eestikeelse õppe laiendamisest
Autor:
Kai Võlli
Publisher:
MEIS
Aasta:
2004
Released:
Tallinn
ISBN/ISSN:
9985-9489-4-7
Võtmesõnad:
Eesti eesti keele õpe mitmekultuurilisus õppekavaarendus üldharidus 
Manus:
61_68.pdf

Kogumik kirjeldab õppekavaarendustööd viimase kümne aasta jooksul, sisaldades olukorraanalüüse, statistikat, hinnanguid, uuringute tulemusi jne. Kogumiku retsenseerimisse kaasati eesti ja vene õppekeelega koolide ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad. Kogumikku trükiti eesti keeles 2 500 eksemplari ning jagati kõigile eesti ja vene õppekeelega üldhariduskoolidele.