<dt>Pealkiri: </dt><dd> Õpime hääldama</dd>
Pealkiri:
Õpime hääldama
Autor:
Einar Kraut, Mart Rannut, Einar Meister, Lya Meister, Priit Penjam
Publisher:
TTÜ Küberneetika Instituut, Tallinna Pedagoogiakaülikool, Eesti Raadio
Aasta:
2003
Released:
Tallinn
Võtmesõnad:
CD õppematerjal eesti keele õpe täiskasvanute keeleõpe õpetajaraamat 

Eesti keele hääldamise ja kõnetaju interaktiivne õppevahend.
Materjal sisaldab olulisimaid praktilisi juhiseid ja harjutusi eesti hääldussüsteemi omandamiseks. Põhieesmärk on pakkuda keeleõppijale iseseisvaks hääldustreeninguks vajalikku adekvaatset tagasisidet. Õpetaja saab seda kasutada kui eesti häälduse praktilist teatmikku ja metoodilist eeskuju. Materjal on esitatud interaktiivsel põhimõttel: kuuldelist infot toetab samaaegne visuaalne skeem või liikumine ekraanil, ettenäidatud diktorihääldusi võib õpilane ise korrata, saades ekraanile kõrvutuse mallhäälduse ja iga oma katse pilttulemi vahel. Liikumine on materjalis suunatud metoodiliselt, kuid võib toimuda ka kasutaja omal valikul. Omaette ainerühma moodustab lisas pakutav täiendav materjal, kus kandev osa on käibefraasidel jm kõnelisel materjalil, mida on hea kasutada omandatud hääldusvõtete viimistlemiseks.

Vabavara CDplaadil.