Ootame taotlusi rahvusvähemuste kultuuri arendamise toetamiseks

Integratsiooni Sihtasutus kuulutas välja taotlusvooru rahvusvähemuste keele ja kultuuri säilitamisele, arendamisele ning tutvustamisele suunatud projektide toetamiseks. Taotlusi saab esitada 26. veebruarini.

„Toetust võib taotleda näiteks rahvusvähemuste kultuuri tutvustavate ürituste korraldamiseks, rahvusvähemuste kultuuripärandi tutvustavate teabematerjalide väljaandmiseks, koostöö arendamiseks eesti kultuuriseltsidega ja noorte kaasamiseks kultuuriseltside tegevustesse,“ selgitas Integratsiooni Sihtasutuse rahvusvähemuste valdkonnajuht Kristina Pirgop.

Taotlusvooru eelarve on 75 500 eurot. Taotletava toetuse maksimaalne summa on 6000 eurot taotluse kohta.

Taotlejaks võib olla Eestis registreeritud mittetulundusühing, kelle põhikirjajärgne tegevus on seotud rahvusvähemuste kultuuri säilitamise ja arendamisega.

„Eelmisel aastal toetasime 20 projekti. Nende hulgas olid näiteks Eesti-Ukraina folk-rokk-ansambli Svjata Vatra ja Eesti ukrainlaste folklooriansambli Žurba ühise muusikaalbumi loomine ning lastele mõeldud seitsme õpperaamatu väljaandmine Eestis elavatest suurematest rahvusvähemustest: venelastest, valgevenelastest, ukrainlastest, soomlastest, juutidest, sakslastest ja tatarlastest. Lisaks korraldati mitmeid rahvusvähemuste kultuuri tutvustavaid festivale ja muid avalikke üritusi,“ ütles Kristina Pirgop.

Taotlusvooru rahastab Kultuuriministeerium.

Taotlejad on oodatud infopäevadele, mis toimuvad 5 veebruaril kell 15 Tallinnas (Rävala pst 5, 6. korrus) ja 7. veebruaril 12 Narvas (Linda 2). Infopäevadele saab registreeruda aadressil [email protected]. Vajadusel on võimalik kokku leppida personaalne nõustamine.

Toetuse taotlemine toimub Kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemi kaudu aadressil https://toetused.kul.ee/et/login.

Täpsem info taotlusvooru tingimuste kohta on toodud Integratsiooni Sihtasutuse veebilehel.