Ootame taotlusi Ida-Virumaal spordi- ja kultuuriürituste korraldamiseks

Integratsiooni Sihtasutus ja Rahandusministeerium kuulutasid tänasest välja taotlusvooru Ida-Virumaal toimuvate spordi- ja kultuuriürituste toetamiseks, mis edendavad piirkonna majandusarengut, ettevõtlust ja turismi, suurendavad regiooni atraktiivsust, toovad piirkonda külastajaid kogu Eestist ning aitavad kaasa erineva kultuurilise taustaga inimeste kontaktide loomisele. Taotlusi saab esitada 15. märtsini 2021, vooru rahastab Rahandusministeerium.

“Spordi- ja kultuuritegevus üleüldiselt on pidanud olude sunnil hoidma tagasihoidlikku joont ning initsiatiiv sündmuste ja festivalide korraldamiseks tulevikus on täna väga oodatud,” ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „On vaid hea meel, et saame ürituste meetmega aidata kaasa Ida-Virumaa majanduse ja loodetavasti ka siseturismi elavdamisele laiemalt.”

„Ida-Virumaal läbiviidavate spordi- ja kultuuriürituste toetamise kaudu saame tugevdada Eesti teiste piirkondade sidemeid Ida-Virumaaga ning aidata kaasa erineva kultuurilise taustaga inimeste igapäevaste kontaktide suurendamisele ja omavahelisele suhtlusele ning seeläbi ka eesti keele laiemale kasutamisele regioonis,“ ütles Integratsiooni Sihtasutuse kultuurilise mitmekesisuse valdkonnajuht Kristina Pirgop.

Taotlusvooru eelarve on 227 660,72 eurot. Toetuse minimaalne summa on 10 000 eurot ja maksimaalne 25 000 eurot ühe taotluse kohta.

Taotlusvoorus toetatavad üritused peavad olema vähemalt maakondliku tähtsusega ning minimaalse osalejate arvuga 1000 inimest. Toetatakse nii esmakordselt toimuvaid spordi- ja kultuuriüritusi, kui ka neid, mis toimuvad korduvalt. Projektide abikõlblikkuse periood on 01.04.2021 - 31.01.2022.

Toetust saab taotleda Kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemi kaudu. Lisainfoga taotlusvooru tingimuste kohta saab tutvuda SIIN.

Ida-Virumaa ettevõtluse ja turismi edendamine ning spordi- ja kultuuriürituste algatamine ning arendamine Ida-Virumaal on osa riigi regionaalarengu strateegia raames elluviidavast Ida-Virumaa programmist, mida rakendab Integratsiooni Sihtasutus koostöös Rahandusministeeriumiga.

Lisainfot taotlusvoorus osalemise kohta saab infopäevadel, mis toimuvad 18. veebruaril kell 14.00 (eesti keeles) ja 19. veebruaril kell 14.00 (vene keeles) Zoomi keskkonnas. Infopäevale palume registreeruda SIIN. Registreerunutele saadetakse täpsem info üritusel osalemiseks.