Ootame ettepanekuid lõimumispreemiate jagamiseks

Integratsiooni Sihtasutus ootab taotlusi lõimumisvaldkonnas läbi viidud projektide eest preemiate jagamiseks. Taotlusi saavad esitada nii Eestis registreeritud juriidilised isikud kui ka siin elavad füüsilised isikud, kes on aidanud kaasa erinevate kultuuride tutvustamisele ning viinud ellu erineva emakeelega inimeste koostööd toetavaid projekte. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. september 2022.

„Lõimumispreemiatega soovime tunnustada tegijaid meie ümber, kes ühendavad erinevaid kogukondi ja kultuure ning nende vahel sildu luues tugevdavad Eesti sidusust,“ ütles Integratsiooni Sihtasutuse kultuurilise mitmekesisuse valdkonnajuht Ave Härsing.

Lõimumispreemiate fond on 4000 eurot. Preemiad antakse välja neljas kategoorias, igas kategoorias parimaks tunnistatu saab 1000 euro suuruse preemia.

Taotlusi preemiate saamiseks saab esitada järgmistes kategooriates:

  • lõimumise raudvara (Eesti kultuurilise mitmekesisuse teadvustamine ja pikaajaline sihipärane lõimumist edendav tegevus);
  • aasta sillalooja (eesti ja eesti keelest erineva emakeelega elanikele suunatud koostööprojektide elluviimine);
  • aasta sõnumikandja (lõimumist toetavate hoiakute kujundamine meedia kaudu);
  • aasta säde (isiku või organisatsiooni silmapaistev tegevus lõimumise valdkonnas).

 

2022. aastal on lõimumispreemiate hulgas uus, pikaajalist ja sihipärast tegevust tunnustav kategooria – lõimumise raudvara. See võimaldab märgata ka tegijaid, kelle igapäevane, projektiks vormumata tegevus Eesti kultuurilisele rikkusele kaasa aitab.

Konkursi kolmele aastakategooriale saab esitada projekte, mille elluviimise aeg jääb ajavahemikku 01.09.2021-31.08.2022. Lõimumise raudvara kategoorias pole tunnustatav tegevus ajaliselt piiratud.

Taotlusi saab esitada mitmes kategoorias, kuid sellisel juhul peavad erinevates kategooriates olema esitatud erinevad projektid või tegevused. Konkursil ei saa osaleda need juriidilised või füüsilised isikud, kes on viimase kolme aasta jooksul juba saanud lõimumispreemia.

Konkursil osalemiseks tuleb täita taotlusvorm, mis asub Integratsiooni Sihtasutuse kodulehel. Samal lehel saab tutvuda ka konkursi juhendiga. Täidetud taotlus tuleb saata Integratsiooni Sihtasutuse aadressile [email protected] märgusõnaga „Kandideerimine – lõimumisvaldkonna 2021.-2022. aasta preemiad“ 1. septembriks 2022.

Preemiate saajad kuulutab välja kultuuriminister 2022. aasta lõpus. Preemiate saajate nimed avalikustatakse Integratsiooni Sihtasutuse veebilehel.

Integratsiooni Sihtasutus annab välja preemiad lõimumisvaldkonna arendusprojektidele aastast 1999 ning meediaprojektidele aastast 2009. Lõimumisvaldkonna 2021.-2022. aasta preemiate konkursi fondi rahastab Kultuuriministeerium.