NOVEMBER 2016

Osale rahvusvahelisel konverentsil „Lõimumise väljakutsed radikaliseeruvas maailmas“
Noortefoorum „Active Youth Forum 2016“ kutsub aktiivseid noori arutlema
Kodanikupäeva viktoriin stardib 21. novembril
Otsitakse teavituskampaania korraldajat muu emakeelega noorte värbamiseks riigisektorisse
Eesti Armeenia Rahvusühing korraldab Haapsalus Armeenia kultuuripäevad
Aserbaidžaani Pühapäevakool kutsub külla

MISA üritused novembris

Osale rahvusvahelisel konverentsil „Lõimumise väljakutsed radikaliseeruvas maailmas“

29.-30. novembril 2016 toimub Tallinnas Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) korraldatav rahvusvaheline konverents „Lõimumise väljakutsed radikaliseeruvas maailmas“. Konverents keskendub lõimumise väljakutsetele tänapäeval, mil kultuuriline mitmekesisus ja migratsioon pälvivad aina suuremat tähelepanu ning kus rahvusvahelised arengud mõjutavad ka kohalikke rahvussuhteid.

„Tänapäeva maailm on väga kiiresti muutumas, seega on aeg vaadata üle seni eksisteerinud ettekujutused sellest, mis on ühiskonna lõimituseks oluline, kuid tõstatada ka teemasid, mis on aktuaalsed juba aastakümneid. MISA eesmärk on tuua konverentsil kokku lõimumisvaldkonna asjatundjad Eestist ja Euroopast, et jagada kogemusi ning edukaid praktikaid, mida oleks tulevikus võimalik rakendada ka Eestis,“ kommenteeris MISA juhataja Dmitri Burnašev konverentsi korraldamise vajadust.

Konverentsil esinevad rahvusvaheliselt tunnustatud eksperdid Kanadast, Suurbritanniast, Venemaalt, Saksamaalt, Norrast, Taanist, Rootsist, Soomest ja Eestist, nende hulgas näiteks Kanada Queen’si Ülikooli emeriitprofessor ja kaasaegse akulturatsioonipsühholoogia põhimõtete alusepanija Prof. John Berry, Suurbritannia Bradfordi ülikooli mitmekesisuse professor Prof. Uduak Archibong MBE, Saksamaa Integratsiooni- ja Migratsioonifondide Ekspertnõukogu aseesimees Prof. Dr. Haci-Halil Uslucan ja mitmed teised arvamusliidrid Eestist ja mujalt. Tutvu konverentsi programmi ja esinejatega aadressil www.misakonverents.ee.

Rahvusvaheline konverents toimub 29.-30. novembril 2016 Tallinnas. Sündmusele on oodatud lõimumisvaldkonna eksperdid, huvilised ja praktikud, kes puutuvad kokku mitmekesisuse ning lõimumise küsimustega, samuti mitmekesise töötajaskonnaga äriettevõtete ning organisatsioonide esindajaid.

Konverentsi esinejatele ja osalejatele toimub 29. novembril ka vastuvõtt algusega kell 19.00 Eesti Teaduste Akadeemia suures saalis (Kohtu 6, Tallinn).

Konverentsi registreerimine on avatud kuni 22. novembrini või kuni kohtade täitumiseni. Registreeru konverentsile siin.

Konverentsil osalemine on tasuta. Konverents on inglise keeles eestikeelse sünkroontõlkega.

MISA korraldatavat konverentsi toetab Kultuuriministeerium ja partnerorganisatsioonid Briti Nõukogu, Kuninglik Norra Saatkond, Kuninglik Taani Saatkond, Tallinna Ülikool jt.

Lisainfo: Marianna Makarova, MISA uuringute valdkonnajuht, E-post: [email protected], Tel 659 9853  

Noortefoorum „Active Youth Forum 2016“ kutsub aktiivseid noori arutlema

22.-23. novembril 2016 toimub Tallinna innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses Mektory „Active  Youth Forum 2016“.  Kahepäevasele foorumile oodatakse kuni 250 aktiivset ja tegusat noort ning noortega tegelevat inimest üle Eesti.

„Foorumi esimene päev on suunatud noortele vanuses 17-26 eluaastat. Teisel päeval ootame lisaks noortele kohale ka noortega tegelevate organisatsioonide liikmeid,“ kommenteeris MISA koostöötegevuste valdkonnajuht Natalia Reppo. „Töötubades käsitletavad teemad on mõlemal päeval samad – vabatahtliku töö mõju vabatahtlikele ja kogu ühiskonnale, arutatakse kodanikuaktiivsuse ja noorte mõju üle maailma paremaks muutmisel. Lisaks käsitletakse meediaruumi temaatikat läbi noorte vaatenurga – kas ja mida tarbida, mis koguses ning mis viisil? Puutumata ei jää ka noorteorganisatsioonide mõju ja vajalikkus,“ selgitas Reppo.

Mõlemal päeval toimuvad töötoad viiel erineval teemal. Osalejatel on võimalik valida ühe foorumipäeva jooksul kahe enim huvipakkuva teema vahel. Esimese päeva tulemusi arutatakse teise päeva töötubades, eesmärgiga analüüsida noorte mõtteid ning jagada infot noorteorganisatsioonidele. Igas töötoas töötab paralleelselt kaks läbiviijat – üks keskendub eesti-, teine venekeelsele auditooriumile.

Töötubade ja registreerimise info leiab noortefoorumi kodulehelt. Registreerumine on avatud kuni kohtade täitumiseni või kuni 18. novembrini 2016. Liitu noortefoorumi ürituselehega ka Facebookis.

Noortefoorumi korraldamise eesmärgiks on kaasata Eesti noori ühiskonna protsesside kujundamisse ning seeläbi suurendada nende huvi ideede elluviimise vastu. Ühtlasi toetada noorte ühise teabevälja ning sidusama Eesti kujundamisel.

Töötubades jagavad valdkonna eksperdid praktilisi suuniseid ja meetodeid vabatahtlikus töös, noorteorganisatsioonides ning kodanikualgatustes kaasalöömiseks, samuti meedia kaasamiseks oma tegevuste tutvustamisel.  

Noortefoorumi kontseptsiooni välja töötamises ning ürituse korraldamises on abiks järgmised noorteorganisatsioonid: MTÜ Noorteklubi Active, MTÜ Shokkin Group, MTÜ Serve the City jt.

Noortefoorumi korraldavad MISA koostöös Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskusega. Üritust toetatakse Euroopa Sotsiaalfondi projekti ”Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ vahenditest.

Lisainfo: Natalia Reppo, MISA koostöötegevuste valdkonnajuht, E-post: [email protected], Tel. 659 9840

Kodanikupäeva viktoriin 2016
 

Kodanikupäeva viktoriin stardib 21. novembril

21. novembrist kuni 2. detsembrini saavad üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste õpilased osaleda neljateistkümnendat korda toimuval kodanikupäeva viktoriinil. Kodanikupäeval, 26. novembril saavad viktoriini lahendada kõik eestimaalased.

Igal aastal pannakse 7.-12. kasside üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste õpilastele kokku 50 unikaalsest küsimusest koosnev viktoriin, kus arvesse on võetud ka viimase aasta jooksul toimunud sündmuseid. Viktoriinist ei puudu ka loodusteaduse, ajaloo- ja üldharivad küsimused – tunda on vaja sportlasi, kultuuriüritusi ja –tegelasi. Viktoriin sisaldab ka pildi-, heli- ja videoküsimusi.

5.-6. klasside eesti- ja venekeelsete üldhariduskoolide õpilastele on 30 küsimusega viktoriini kokku pannud vanemate klasside õpilased. Nooremad lahendajad saavad valida eesti- ja venekeelse viktoriini lahendamise vahel. Vanemate klasside õpilaste kodanikupäeva viktoriin on eestikeelne.

Küsimustele vastamiseks on kõigil aega 60 minutit. Õigete vastuste eest antud punktisumma saavad vastajad teada kohe pärast viktoriini lahendamise lõpetamist. Küsimuste õigeid vastuseid saavad lahendajad vaadata viktoriini alamlehelt alates 5. detsembrist. Kodanikupäeva viktoriini lehelt on leitavad ka toimunud viktoriinide statistika ning parimate lahendajate nimed ja tulemused.

Kodanikupäeval, 26. novembril 2016 saavad 50 küsimusega viktoriini lahendada kõik huvilised.

Viktoriinide lingid avaldatakse 21. novembril 2016 kell 9.00 aadressil: http://www.meis.ee/kodanikupaeva-viktoriin.

Aastate jooksul on viktoriini edukalt lõpuni lahendanud 61 000 osavõtjat, proovijaid on olnud aga märksa enam.

Edukamaid viktoriinide lahendajaid oodatakse juba 20. detsembril pidulikule vastuvõtule, mis toimub sel aastal Riigikogus.

Viktoriini läbiviimist korraldab MISA koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Lisainfo: Toivo Sikk, MISA kodanikuhariduse valdkonnajuht, E-post: [email protected], Tel 659 9850

Avatud on uus hange

Otsitakse teavituskampaania korraldajat muu emakeelega noorte värbamiseks riigisektorisse

MISA avas hanke „Keeleliselt mitmekesise töötajaskonnaga avaliku sektori organisatsioonide väärtustamine ning teavitus eesti keelest erineva emakeelega inimestele karjäärivõimalustest avalikus sektoris”, et aidata eesti keelest erineva emakeelega noortel kandideerida tööle riigisektorisse.

Hanke eesmärk on kavandada ja viia 2017. aasta esimesel poolaastal ellu teavituskampaania, mis julgustab eesti keelest erineva emakeelega 18-30-aastaseid noori tööle asuma riigisektorisse ja siduma oma tuleviku Eestiga. Samuti peaks kavandatav teavituskampaania aitama Eesti riigisektori tippjuhtidele ja personalitöötajatele selgitada, miks on mõttekas värvata ka eesti keelest erineva emakeelega inimesi ning kuidas nendeni jõuda.

Teavituskampaania abiga loodetakse luua erinevas vormis otsekontakte noorte ja riigisektori tippjuhtide ning personalitöötajate vahel (nt riigisektori töötajate külaskäigud/esinemised koolides, töötubade korraldamine jne). Pakkujalt oodatakse online-kanalites ja sotsiaalmeedias edastamiseks mõeldud videote valmistamist, mis näiteks tutvustaksid eesti keelt emakeelena mitte kõnelevate riigiametnike edulugusid.

Oodatud on uudsed lähenemisviisid ja ristmeedialahendused, mis võimaldavad kampaania sõnumeid edukalt sihtrühmani viia.

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/register/hange/178561.

Pakkumus tuleb esitada MISA-le e-riigihangete registris hiljemalt 12. detsembril 2016 kell 16.00.

Hange korraldatakse Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ tegevuse“ raames.

Uudiseid rahvusvähemuste pühapäevakoolide tegemistest

Eesti Armeenia Rahvusühing korraldab Haapsalus Armeenia kultuuripäevad

Eesti Armeenia Rahvusühing korraldab viiendat korda Haapsalus Armeenia Kultuuripäevade ürituse, et tutvustada armeenlaste rahvustraditsioone ning meeles pidada seotust Haapsalu linnaga.

Haapsalu on armeenlaste jaoks tähtis koht, kuna sealt on pärit II maailmasõja ajal armeenia põgenikke aidanud misjonär Hedvig Büll. Seetõttu on armeenia kogukonnal Haapsalu linnaga tihedad sidemed.

Üritus toimub Haapsalu Kultuurimajas (Posti 3, Haapsalu) 19. novembril kell 13.00. Tallinnast Haapsalusse ja tagasi on tellitud transport.

Ürituse kavas on armeenia kunstnike näitus, armeenia muusikute kontsert-etendus, armeenia filmi tutvustus, armeenia turismi- ja vaatamisväärsuste kohta info jagamine ning armeenia rahvusköögi roogadega kostitamine. Ürituste raames tähistatakse ka Armeenia iseseisvuse 25. aastapäeva.

Üritus on tasuta ja kohale on oodatud kõik huvilised!

Osalejatel palutakse eelnevalt registreeruda, kirjutades e-posti aadressile [email protected] või helistades telefonil 51 88 966.

Lisainfo: Razmik Ivanjan, Eesti Armeenia Rahvusühingu esimees, tel 51 88 966, e-post: [email protected]

Üritust toetab MISA rahvusvähemuste kultuuriühingute projektikonkursi kaudu, mida rahastab Kultuuriministeerium riigieelarvest.

Lisainfo: Kristina Pirgop, MISA partnerlussuhete valdkonnajuht, e-post: [email protected]; tel 659 9024

Aserbaidžaani Pühapäevakool kutsub külla

Aserbaidžaani Pühapäevakooli uus koolijuht ja õpetaja Ragsana Khalilova kutsub huvilisi 20. novembril kell 14.00 toimuvale avatud uste päevale, et tutvustada kooli tegemisi ning aserite kultuuri.

„Avatud uste päeval tutvustavad meie kooli õpilased pilte Aserbaidžaani pealinnast Bakuust, mida tuntakse ka tuulte linnana. Bakuu on nimelt esimene moslemite linn, kus tutvustati ooperit ja balleti. Samuti on linna vaated paljudele tuttavad Vene kultusfilmist „Briljantkäsi“,“ tutvustas Aserbaidžaani Pühapäevakooli juht Ragsana Khalilova.

Lisaks näitavad õpilased, mida nad on pühapäevakoolis õppinud. Tantsitakse rahvatantse ja loetakse aserbaidžaanikeelseid luuletusi.

Nooremad avatud uste päeva külalised saavad koos pühapäevakooli õpilastega joonistada või valmistada plastiliinist Bakuu vaatamisväärsusi.

„Kindlasti saavad avatud uste päeva osalejad maitsta minu tehtud pahlavad, kus nii mesi kui ka pähklid on toodud Bakuust,“ lisas Khalilova.

Aserbaidžaani Pühapäevakooli avatud uste päev toimub kooli ruumides aadressil Vilisuu 7, Tallinn.

Avatud uste päeval osalemiseks palutakse eelnevalt registreeruda kirjutades e-posti aadressile [email protected] või helistades telefonil 5558 1119.

Aserbaidžaani Pühapäevakool tegutseb alates 1989. aastast. Eesti Hariduse Infosüsteemis on kool registreeritud aastast 2008. Pühapäevakooli tegevust veab Eesti Aserbaidžaani Kultuurikeskus Ajdan. Pühapäevakoolis õpetatakse aseri keelt ja kirjandust, ajalugu ja rahvatantse.

Lisainfo: Ragsana Khalilova, Aserbaidžaani Pühapäevakooli juht, tel. 5558 1119, e-post: [email protected]

Rahvusvähemuste pühapäevakoolide tegevust rahastab Haridus- ja Teadusministeerium riigieelarvest.

Lisainfo: Kristina Pirgop, MISA partnerlussuhete valdkonnajuht, e-post: [email protected], tel 659 9024