Nõustamis- ja infosüsteemi võrgustiku jätkukoolituste kavandamine ja läbiviimine ning võrgustiku tugimeetmete arendamine

Konkursi aeg 18.03.2019 10:00 - 22.04.2019 15:00
Riigihange
Kood 206758
Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutus
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1559436/general-info

Hanke eesmärk: välja töötada kõigile vabalt kättesaadav nõustaja e-tööriist ning koolitada riigiasutuste, kohalike omavalitsuste ja kolmanda sektori organisatsioonide Eesti vähelõimunud püsielanikke teenindavaid ametnikke, töötajaid ja sihtasutuse nõustajaid tagamaks nende suutlikkus anda sihtrühmale vajalikku infot ning suunata sihtrühma kuuluvaid isikuid vajadusel asjakohastesse asutustesse.

Rahastamisallikas: Euroopa Sotsiaalfondist rahastatav projekt nr 2014-2020.2.06.004005006.01.15-0001 „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused“.

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris järgmisel aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1559436/general-info.

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 22.aprillil 2019 kell 15.00.

Lisainfo:

Kätlin Kõverik

Vanemnõustaja

+372 659 9032
katlin.koverik@integratsioon.ee