Noorsootöötaja mitmekultuurilises keskkonnas

Autor:
Margot Must, Katrin Nielsen, Aurika Komsaare, Ivar Männamaa, Piret Eit, Kerda Spitz
Publisher:
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
Aasta:
2009
Released:
Tallinn
ISBN/ISSN:
978-9949-9008-6-2
Võtmesõnad:
käsiraamat, mitmekultuurilisus, noorsootöö
Manus:
226_Noorsootootaja_raamat.pdf850.93 KB
Description

Käesolev kogumik sobib käsiraamatuks inimestele, kes oma igapäevatöös puutuvad kokku erineva kultuuritaustaga noortega, samuti ka noorsootööd õppivatele tudengitele ja kõikidele, kes on huvitatud mitmekultuurilise keskkonna temaatikast.

Kogumik on koostatud Integratsiooni Sihtasutuse poolt 2009. aastal korraldatud hangete „Täienduskoolitused noorsootöötajatele tööks mitmekultuurilises keskkonnas“ ja „Noorsootöötajate tööpraktikate korraldamine mitmekultuurilises keskkonnas“ tegevuste kajastamiseks. Tegevuste elluviimist rahastati Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi poolt. Tegevused viisid läbi ning oma teadmisi antud raamatus kajastavad Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia õppejõud.