Narva keelemaja avas registreerumise uutele osaoskuste kursustele!

Narva eesti keele maja pakub algaval sügishooajal lisaks tavapärastele keeletundidele võimaluse täiendada oma teadmisi viiel uuel osaoskuse kursusel nii kontaktõppes kui veebis. Veebikeskkonnas toimuvatele kursustele on oodatud osalejad üle Eesti. 

1. Häälduse digikursus (GRUPP ON TÄITUNUD)

Häälduskursus on suunatud keeleõppijale, kes soovib lihvida eesti keele hääldust. Osalemise eelduseks on valmidus lisaks kursusele iseseisvalt harjutada. Kursus koosneb 10 grupikohtumisest ning individuaalsetest konsultatsioonidest. Harjutame läbi kõik eesti keele häälikud ja lihvime hääldusoskust harjutuste, luuletuste, laulude ja tarbetekstide abil.

 • Aeg: Häälduskursus toimub 07.10−16.12. Kursus koosneb kümnest grupikohtumisest (neljapäeviti kell 13.00−14.15) ning individuaalsetest konsultatsioonidest (teisipäeviti ja neljapäeviti individuaalselt kokkulepitud kellaajal).
 • Koht: Zoom
 • Suhtlustase: B1−C1
 • Registreerimine: https://forms.gle/KP4t951fi3jNz7m96

 

2. Eesti kultuuri digikursus (GRUPP ON TÄITUNUD)

Eesti kultuuri digikursus on suunatud keeleõppijale, kes soovib rohkem teada saada Eesti lauljate, muusikute, näitlejate ja disainerite kohta, samuti filmide, teatrite, etenduste ning eestlaste kommete kohta. Kursus koosneb ühistest telesaadete, filmide, intervjuude vaatamistest ning aruteludest. Arendame suulist väljendusoskust, kuulamisoskust, küsimuste esitamist ning neile vastamist. Õpime väitlema, kirjeldama ja eestlaste kommetest ning käitumisest aru saama. Lisaks toimub 5 väljasõitu nt kontserdile, teatrisse, muuseumi jne.

Kursusel on ka jätkukursus Eesti kultuuri digikursus II, mis algab jaanuaris 2022 ning käsitleb loodust, loodus– ja kultuurilooliselt olulisi paiku Eestis, kirjandust, kirjanikke, luulet, fotograafiat, kunsti, kunstnikke jne.

 • Suhtlustase: B2,C1
 • Aeg: Eesti kultuuri digikursus alustab 06. oktoobril ja koosneb kümnest grupikohtumisest (kolmapäeviti kell 17.30−20.00) ning ühistest väljasõitudest nädalavahetustel.
 • Koht: Zoom
 • Registreerimine: https://forms.gle/ZgVs3HQ2YXBVsPoU7

 

3. Loomekursus (REGISTREERIMINE LÕPPENUD)

Loomekursusel hakkame avastama endas loojat. Kursusel õpime eesti keelt läbi loominguliste tegevuste. Paneme oma mõtted ja tunded paberile. Loeme, lavastame ja näitleme ning lõpuks jagame seda kõike teistega. 

 • Aeg: Loomekursus alustab 22. septembril. Kursus kestab kuni 31.05. Kohtumised toimuvad kolmapäeviti kell 14.00−15.30.
 • Koht: Narva eesti keele maja 
 • Kursus on mõeldud B1 tasemele.
 • Registreerimine: https://forms.gle/XuRfJLtfNYFdNNh86

Terviseinfo: Integratsiooni Sihtasutuse eesti keele majad lähtuvad ürituste korraldamisel kehtivatest koroonaviiruse leviku tõkestamise nõuetest. Kontaktkursustel saavad osaleda üksnes vaktsineerimiskuuri läbinud, COVID-19 haiguse läbi põdenud või negatiivse testitulemusega inimesed. 
- Kursuse alguses toimub vastava tõendi ja isikut tõendava dokumendi kontroll. 
Tõendit võib esitada nii paber- kui digikujul (nt telefonist). 
- Kohapeal ei ole testimise võimalust. 
 

4. Mokalaat (Zoomis ja Narva eesti keele majas; alates novembrist Zoomis)

Mokalaat on keelekohtumiste sari, kus ei ole õpetajat ega õppijaid: kõik on ühtaegu õppijad ja õpetajad! Mokalaada kohtumiste eesmärgiks on arendada oma esinemis- ja esitluse tegemise oskust. Seda on võimalik teha sõbralikus õhkkonnas ning enda jaoks huvitaval teemal. Osalejad valmistavad kordamööda ette ühe teema, mille kohta nad teevad ettekande: see võib olla seotud töö, hobi, põneva koha või muuga, mis teile on südamelähedane. Teised on aktiivsed kuulajad, kes küsivad küsimusi ja osalevad ettekandele järgnevas arutelus.

 • Kursus on mõeldud B2−C1 tasemele
 • Koht: üks kord kuus Narva eesti keele majas, üks kord kuus Zoomis; alates novembrist toimuvad kõik kohtumised Zoomis
 • Aeg: Esmaspäeviti kell 18.00−19.30. Alustame 4.oktoobril ja kohtume iga kahe nädala tagant
 • Registreerumise link: https://forms.gle/1ANmdvasSaGPR81LA

Terviseinfo: Integratsiooni Sihtasutuse eesti keele majad lähtuvad ürituste korraldamisel kehtivatest koroonaviiruse leviku tõkestamise nõuetest. Kontaktkursustel saavad osaleda üksnes vaktsineerimiskuuri läbinud, COVID-19 haiguse läbi põdenud või negatiivse testitulemusega inimesed. 
- Kursuse alguses toimub vastava tõendi ja isikut tõendava dokumendi kontroll. 
Tõendit võib esitada nii paber- kui digikujul (nt telefonist). 
- Kohapeal ei ole testimise võimalust. 
 

5. Loen, arutan, kirjutan (digikursus) (GRUPP ON TÄITUNUD)

Kursuse eesmärgiks on arendada arutlevate tekstide kirjutamisoskust. Iga hea teksti aluseks on ühelt poolt teadmised, teisalt oskus vaadata teemale erinevatest vaatenurkadest ning lõpuks see kõik loogiliselt ja ladusalt kirja panna. Kursuse jooksul loeme aktuaalseid meediatekste või vaatame diskussioonisaateid, arutleme nende üle ning harjutame arutlevate tekstide kirjutamist.

 • Aeg: Alates 11.10 kaks korda kuus esmaspäeva õhtuti (10 korda) kell 18.00-19.30
 • Koht: Zoom
 • Kursus on mõeldud B2−C1 tasemele
 • Registreerumise link: https://forms.gle/MxhGsm8HD2sqzoLW8

 

Kuna kohtade arv on piiratud, tasub registreerumisega kiirustada. Palume registreeruda juhul, kui kursusel on võimalik kohal käia kõikidel või enamikel toimumiskordadel. 

Kursused on osalejatele tasuta.