NARVA EESTI KEELE MAJALE JUHT LEITUD

Integratsiooni Sihtasutus valis Narva eesti keele maja uueks juhiks Margarita Källo, kellel on mitmekülgne kogemus projektide vedamisel ning erineva kultuuritaustaga inimestega töös nii Eestis kui Soomes.

Integratsiooni Sihtasutuse juhataja Irene Käosaare sõnul hakkab alates detsembrist Narva eesti keele maja vedama teotahteline inimene, kellel on tugev motivatsioon panustada eesti keele õppe ja erinevate keele omandamist toetavate tegevuste arendamisse nii Ida-Virumaal kui ka koostöös Tallinna eesti keele majaga Eestis tervikuna.

Margarita Källol on mitmekülgne haridus – tal on kõrgharidus nii sotsiaaltöö kui rahvusvaheliste suhete vallas ning ta on töötanud ning ärinduses kui panganduses. Mitmekeelse ja –kultuurse inimesena tajub ning tunnetab ta erinevate inimeste hoiakuid olenemata nende keelelisest ja kultuurilisest taustast.

Vastvalitud eesti keele maja juhi peamiseks väljakutseks saab Integratsiooni Sihtasutuse üksuseks oleva Narva eesti keele maja juhtimine, meeskonna loomine ja juhtimine, võrgustiku loomine koos oma valdkonna asjatundjatega ning avaliku kuvandi loomine. Narva eesti keele maja on juba alustanud tegevusi Narvas. Kuigi hetkel ollakse asenduspindadel on aasta lõpuks tööl 5 eesti keele õpetajat, kes viivad läbi nii kursuseid kui erinevaid teisi tegevusi. Eesti keele maja päriskodu Narvas aadressil Linda 2 avatakse kavakohasel 2019. aasta suvel.

Endine Narva eesti keele maja juht Aljona Kordontšuk, kes jõudis tööl olla vaid paar kuud, lahkus ametikohalt perekondlikel põhjustel.

Lisainfo:
Irene Käosaar
Integratsiooni Sihtasutuse juhataja
[email protected]