Najmeh Mozaffaree Pour: iraanlanna Tartust, kes avastas keelt õppides eesti kultuuri

Kuue aasta eest Eestisse õppima asunud Najmeh kiidab meie digiriiki ja rahvuskultuuri, kuid möönab, et eesti keele õppimise korraldus edasijõudnute tasemetel võiks sujuvam olla.

Kes sa oled ja kuidas Eestisse jõudsid?

Olen Eestis elanud juba 6 aastat. Alustasin Tartu Ülikoolis doktorantuuri 2018. aastal ja seetõttu tulin Eestisse. Otsisin sobivat projekti, kui leidsin Tartu Ülikoolis huvita teema. Kirjutasin projekti kohta ettepaneku ja mõne aja pärast mu juhendaja kutsus mu Eestisse õppima.

Olen pärit Iraanist. Tulin Eestisse koos perega. Mu tütar käib eestikeelses koolis. Varem käis ta eesti lasteaias. Meile väga meeldib siin – nagu kodus!

Kohanemine

Mis sulle Eestis meeldib?

Eesti elu jättis mulle hea mulje. Siin on kõik rahulik. Ma arvan, et eestlased on kenad, reserveeritud ja rahulikud inimesed. Minu jaoks on huvitav, et inimesed ei kiirusta siin, aga näiteks Iraanis on kõigil kogu aeg kiire. Lugesin, et liiklusõnnetuste arv Eestis on väga väike. See on hea uudis. Lapsed lähevad üksinda kooli. See on suur pluss Eestis elamise juures.

Eestlastel on lihtne elu, nad ei aja taga luksust. Selle asemel nad jagavad lahkelt oma kultuuri – laulu, tantse.

Minu meelest Eesti on ainus riik maailmas, kus kõik asjad on digitaalsed. See on liiga hea! Kaks aastat tagasi soovisime pikendada elamisluba ja seda sai teha lihtsalt meili teel. See on kõige suurem pluss Eestis.

Elame meediaajastul ja kuigi meedial on suur mõju inimeste väärtushinnangutele, siis ma ei ole kogenud, et eestlased minusse halvasti suhtuks, kuna olen välismaalane.

Miks otsustasid eesti keelt õppida ja kuidas keeleõpe kulges?

Eesti keel on vajalik selleks, et suhelda inimestega ja leida uusi sõpru. Kui kolid uude riiki, siis keeleoskus on väga tähtis. Kui tulin Tartusse, otsustasin eesti keelt õppida. Aga kuna see oli samal ajal minu õppimise ja tööga, mis võttis suure osa mu ajast, siis mulle tundus, et eesti keel on liiga raske ja ma jätsin keeleõpingud pooleli. Pärast doktoritöö kaitsmist, tuli mulle pähe, et võiksin veeta oma vaba aega eesti keele õppimisega ja hakkasin seda õppima. Võin öelda, et see oli uus värav eesti kultuuri avastamiseks.

Siiani ei ole ma leidnud midagi väga rasket ja väljakutset esitavat eesti keele õppimise juures. Ma tunnen, et eesti keele õppimine on täielikult muutnud mu elu, see on justkui osa minust ja minu igapäevaelust.

Ainus probleem on info leidmine uute kursuste kohta.

Kui võrdled erinevaid keeli, siis kas eesti keel tundub sulle raskem kui teised keeled?

Räägin pärsia ja inglise keelt, nüüd natuke ka eesti keelt. Minu jaoks oli inglise keelt raskem õppida kui eesti keelt, kuna Iraanis elades ja inglise keelt õppides puudus mul praktika. Eesti keelt õppides kuulen iga päev eesti keelt ja saan seda harjutada, see teeb õppimise lihtsamaks.

Ainus probleem eesti keeles rääkimise juures on minu jaoks hirm teha vigu. Seepärast eelistan inglise keelt rääkida. Aga üldiselt, ma tunnen, et kui räägin eesti keelt ja teen vigu, eestlasi see ei häiri ja nad saavad aru. Kuigi, mõnikord kui soovin eestlastega rääkida eesti keelt, nad lähevad kiiresti üle inglise keelele.

Mida eesti keele õppimine sulle veel andnud on?

Mulle meeldib eesti kultuur ja märkasin, et eestlased on uhked oma kultuuri üle. Kui toimub laulu- ja tantsupidu, vaatan seda telekast. Kui Tartus toimub mõni kultuuriüritus või festival, siis osalen koos perega. Eesti rahvatants on minu jaoks väga huvitav. See on natuke sarnane Iraanile – meil on erinevaid kultuure ja igal rahvusrühmal on oma kohalik tants ja kostüüm.

Tundub, et siin on igaüks hõivatud oma töö ja eluga. Näib, et eestlased on nagu pähklid – avanemine võtab aega, aga kui see juhtub, siis on eestlased head sõbrad ja saad neile loota. Õnneks, nüüd meil on siin palju häid eestlastest sõpru ja see on meile väärtuslik.

Mida soovitad teistele uussisserändajatele, kes Eestisse elama tulevad?

Kui läksin keelekursusele, ma ei õppinud mitte ainult eesti keelt, vaid ka kultuuri Eestis. Kuulasin jõulude ajal muusikat, lugesin Eesti kohta. Sellepärast, ma arvan, et eesti keele õppimine on vajalik, kui soovite rääkida erinevate inimestega kõikjal linnas.

Niisiis, soovitan teistele uussisserändajatele, et hakake eesti keelt õppima! Ärge kartke keele õppimise raskusi, sest igal keelel on omad raskused. Selle asemel kutsuge end õppima kultuuri läbi keeleõpe perspektiivi.

INFOKS:

Kohanemisprogramm Settle in Estonia on mõeldud Eestisse saabunud uussisserändajatele ja nende pereliikmetele. Uussisserändaja on inimene, kes on saabunud Eestisse pikemaks ajaks ja elanud siin vähem kui 5 aastat. Näiteks võivad uussisserändajatena Eestisse saabuda sõjapõgenikud, kellele Eesti pakub rahvusvahelist või ajutist kaitset, aga ka tavarändega Eestisse tööle või õppima tulnud inimesed. Kohanemisprogramm Settle in Estonia on osalejatele tasuta. Pakume nii keeleõpet kui ka teisi Eestis igapäevaeluga hakkamasaamiseks vajalikke koolitusi. Loe lähemalt ja registreeri: https://integratsioon.ee/kohanemine. Kohanemisprogrammi kaasrahastatakse Euroopa Liidu ja riigieelarvelistest vahenditest. 

SOTSIAALMEEDIA:

Sama infot saate lugeda ja jagada ka sotsiaalmeedias: link.