Müüja erialane eesti keel. Õppematerjal

Description

See õppematerjal on mõeldud teile, kui soovite:
 • arendada oma erialase eesti keele oskust, et töösituatsioonides ladusalt hakkama saada;
 • valmistuda müüja I taseme kutseeksami sooritamiseks.
Õppematerjal on koostatud inimestele, kellel on olemas eesti keele algteadmised. Materjal on õpik-töövihik,
st tõlked, ülesannete vastused, uued sõnad ja muu vajaliku saate sellesse sisse kirjutada. Komplekti kuulub ka CD kuulamistekstidega ning erialase eesti keele sõnaloend.
Õppematerjalis on üheksa suurt peatükki, mis sisaldavad rohkesti ülesandeid kõigi keele osaoskuste arendamiseks.
Materjal sobib kõige paremini kasutamiseks kursustel õpetaja juhendamisel. Tugevama taseme
korral võib selle järgi õppida ka iseseisvalt.
Iga kahe peatüki järel on test, mida täites saate hinnata oma arengut.

 

Müüja erialase eesti keele kuulamistekstid:

 

 

1. tekst

11. tekst

21. tekst

31. tekst

2. tekst

12. tekst

22. tekst

32. tekst

3. tekst

13. tekst

23. tekst

33. tekst

4. tekst

14. tekst

24. tekst

34. tekst

5. tekst

15. tekst

25. tekst

35. tekst

6. tekst

16. tekst

26. tekst

 

7. tekst

17. tekst

27. tekst

 

8. tekst

18. tekst

28. tekst

 

9. tekst

19. tekst

29. tekst

 

10. tekst

20. tekst

30. tekst