Mõju-uuring „Eesti keele õpe kolmandate riikide kodanikele Eestis“

Description

Uuringu eesmärk oli selgitada välja keeleõppe projekti „Eesti keele õpe kolmandate riikide
kodanikele“ raames Integratsiooni Sihtasutus poolt 2021.-2022. aastal enam kui 500-le kolmandate riikide kodanikule pakutud eesti keele õppe tulemuslikkus.

Uuringuga viidi läbi järgmised tegevused:
1. Selgitati välja sihtrühma rahulolu pakutud keeleõppe ja sellega seotud teguritega (sh
õppemetoodika, toimumiskohad ning -ajad, õpetajad ja õpingute kestus). Lisaks sellele
käsitleti eraldi õpingute katkestamise põhjuseid katkestanud osalejate seas.
2. Analüüsiti rakendatud meetme mõju osalejate keeleoskusele, arvestades sh
koroonapandeemia võimalikku mõju.
3. Analüüsiti rakendatud meetme mõju osalejate võrgustumisele ja lõimumisele Eesti
ühiskonnas. Eraldi uuriti ka keeleõppe käigus toimunud õppekäikude efektiivsuse
kohta.
4. Määrati kindlaks uuringu sihtrühma varasem kogemus keeleõppega ja peamised kohad,
kust B1-taseme kursuse kohta infot leiti.
5. Selgitati välja osalejate tulevikuplaanid seoses eesti keele õppega, Eestis elamisega ja
Eesti kodakondsuse saamisega.

Antud uuring viidi läbi Kultuuriministeeriumi projekti AMIF2020-8 „Eesti keele õpe kolmandate riikide kodanikele Eestis“ raames. Projekti kaasrahastavad Euroopa Liit Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi kaudu ning Siseministeerium.