Mitte-eestlaste perspektiivid. Elanikkonna küsitlus, kevad 2006