Miks nii. Metoodikavihik eesti keele õpet toetavast grammatikaõpetusest

Autor:
Maarja Hein
Publisher:
Tartu Ülikooli Narva Kolledž
Aasta:
2003
Released:
Narva
ISBN/ISSN:
9985-4-0349-5
Võtmesõnad:
eesti keele õpe, grammatika, metoodiline juhend
Description

Metoodikavihikus käsitletakse eesti keele kui võõrkeele õpetamise metoodikaga seonduvaid küsimusi. Keskendutakse keeleõpet toetava grammatikaõpetamise metoodiliste võimaluste otsingutele ja analüüsile. Pakutakse käänd- ja pöördsõnade käsitlusvõimalusi printsiibil lihtsamalt keerulisemale. Metoodikavihikus käsitletud ja esitatud metoodilised võimalused võiks huvi pakkuda eesti keele õpetajatele, metoodikutele, õpikuautoritele ja sama eriala üliõpilastele.

Metoodikavihikut täiendav harjutusvihik “Miks nii” illustreerib esitatud grammatikaõpetamise viisi metoodilisi põhimõtteid ning pakub nende realiseerimisevõimalusi praktilises keeleõppes.Harjutusvihiku olulise osa moodustavad keeleõpet toetavad tabelid. Uudsena on harjutustikus III välde tähistatud allakriipsutusega.

Harjutusvihik: Maarja Hein. Tartu Ülikooli Narva Kolledž, 2003. 40 lk. Illustreeritud tabelitega. ISBN 9985-4-0350-9