MÄRTS 2010

 
 
 
Lõimumisvaldkonna arendusstipendiumite ja meediatunnustuste konkurss
 
Veebruari lõpus kuulutas Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed koostöös Kultuuriministeeriumiga välja konkursi lõimumisvaldkonna arendus- ja meediastipendiumitele. Taotlusi oodatakse konkursile kuni 19. märtsini. Kandideerimise tingimused ja taotlused on kättesaadavad sihtasutuse kodulehel.
 
Arendusstipendiume antakse välja kolmes kategoorias: eesti keele õppe edendamine, kultuuriliselt mitmekesise Eesti teadvustamine ning kodanikuühenduste koostöötegevused. Lisaks arendusstipendiumitele antakse välja kaks meediatunnustust – ajakirjanikule või meediakanalile/-väljaandele kultuuridevahelise ja üksteise mõistmise ning sallivuse väärtustamise kajastamise eest meedias. Üks stipendium antakse välja eestikeelse ja teine venekeelse meediakajastuse eest.
 
Arendusstipendiumi fond on 60 000 krooni, meediatunnustuse fond on 20 000 krooni.
 
Lisateave: Tea Tammistu, kodanikuhariduse ja rände üksuse koordinaator, tel 659 9062, E-post: [email protected]
 
 
Hange „Eesti keele omandamisele suunatud tööjõuvahetused”
 
Lihtmenetlusega avatud hanke pakkumuste esitamise tähtaeg on 15. märtsil kell 16.00.
 
Hange keskendub ebapiisava eesti keele oskusega Ida-Virumaa politseiteenistujate ja meditsiinitöötajate riigikeeleoskuse arendamisele. Selleks korraldatakse eesti keele lühikursused ja 3-4 nädalat kestvad lähetused keelekeskkonda.
 
Eesti keele omandamisele suunatud tööjõuvahetusi rahastavad Haridus- ja Teadusministeerium ning Euroopa Sotsiaalfond, tegevus viiakse ellu programmi “Keeleõppe arendamine 2007-2010” raames.
 
2010. aasta veebruarikuu lõpuks on tegevuse raames käinud teises keelekeskkonnas tööjõuvahetustes kokku 111 ametnikku, pedagoogi, raamatukoguhoidjat ja meditsiinitöötajat.
 
Lisateave: Tea Kotkas, elukestva õppe üksuse koordinaator, tel 659 9069, e-post [email protected]
 
 
Projektikonkurss „Teeme koos“
 
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutusel Meie Inimesed on avatud projektikonkurss „Teeme koos“, kuhu saab taotlusi esitada kuni 30. märtsini. Konkursi infopäev toimub 5. märtsil kell 14.00-16.00 MISA ruumides (Liimi 1, III korrus). Infopäevale palume registreerida E-postil [email protected] hiljemalt 4. märtsil.
 
Konkursi eesmärk on Euroopa Liidu kodanike ja Euroopa Liidu kolmandate riikide kodanike (sh määratlemata kodakondsusega Eesti elanike) vahel suurendada kodanikuaktiivsust ja üksteise mõistmist.
 
Konkursi raames toetatakse Eestis elavatele Euroopa Liidu kolmandate riikide kodanikele ja Euroopa Liidu kodanike vahelisi  koostöötegevusi, kampaaniad, arutelusid jms kodanikeühenduste tegevusi. Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused.
 
Konkurssi rahastatakse Kultuuriministeeriumi kaudu riigieelarvest (25%) ja Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondist (75%), lähtudes valdkondliku arengukava „Eesti lõimumiskava 2008–2013“ rakendusplaanist.
 
Lisateave: Kersti Peterson, kodanikuhariduse ja rände üksuse koordinaator, tel 659 9034, E-post: [email protected]
 
 
Hange „Väljaspool Eestit elavate eesti noorte keelelaager“
 
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed kuulutab märtsis välja lihtmenetlusega avatud hanke „Väljaspool Eestit elavate eesti noorte keelelaager“.
 
Hanke eesmärk on leida koostööpartnerid laagrite läbiviimiseks, et toetada laagrite kaudu teistes riikides elavate Eesti päritolu noorte eesti suhtluskeele arengut ning eesti kultuuri ja Eestimaaga tutvumist.
 
Sihtasutus on eesti keele ja meele laagreid korraldanud pea 10 aastat. Kui esimestel aastatel olid laagrite sihtgrupiks Eesti päritolu lapsed ja noored, kes elavad SRÜ riikides ja Lätis ning Leedus, siis 2008. aastast on kaasatud ka teiste riikide noori.
 
Eelmise aasta suvel väisasid Eestit lapsed Rootsist, Lätist, Iirimaalt, Belgiast, Soomest, Šveitsist, Saksamaalt, Ameerika Ühendriikidest, Abhaasiast, Venemaalt, Karjalast ja Ukrainast. Kohal olid ka lapsed Siberi eesti külast Ülem-Suetukist.
 
Lisainfo: Kristina Pirgop, kultuuri ja noorsootöö üksuse koordinaator, tel 659 9024, E-post [email protected]
 
 
Noortekonverents “Geenius minus eneses”
 
12. märtsil Palmse mõisas toimuval noortekonverentsil osaleb kokku sada noort inimest Loksalt, Maardust ja Kuusalust, kellest pooltel koduseks keeleks eesti ja pooltel vene keel. Eesti keele õppimise eesmärgil osalevad noored töötubades, kus käsitletakse nn Mina-tasandil suhtlemiskunsti ja suhtlemisoskuste arendamist. Meie-tasandil vaadeldakse ühiskondlikku osalust.
 
Konverentsi rahastavad Haridus ja Teadusministeerium ning Euroopa Sotsiaalfond.
 
Lisateave: Lianne Ristikivi, kultuuri ja noorsootöö üksuse koordinaator, tel 659 9028, E-post [email protected]
 
 
Tulevikulinna mäng jõuab Tapa valda
 
16.-17. märtsil korraldab Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed koostöös Briti Nõukogu ja Tapa Lastekaitse Ühinguga Tapa vallas Lehtses Tulevikulinna mängu valla ametnikele ja noortele, kellest poolte koduseks keeleks on eesti ning pooltel vene keel. Eesti keele õppimise eesmärgil läbitakse 10-osaline tegevus oma kodukoha väljakutsete leidmiseks ning nendele põnevate lahenduste pakkumiseks. Viies töögrupis püütakse leida Tapa valla parim arendusidee.
 
Üritust rahastavad Haridus ja Teadusministeerium ning Euroopa Sotsiaalfond.
 
Lisateave: Lianne Ristikivi, kultuuri ja noorsootöö üksuse koordinaator, tel 659 9028, E-post [email protected]