MAI 2016

Kursustel osalejaid motiveerib eesti keelt õppima soov eesti keeles suhelda
2015. aastal abistas MISA nõustamiskeskus üle tuhande elaniku
Rahvusvähemuste pühapäevakoolid saavad taotleda uueks õppeaastaks toetust
Armeenia pühapäevakool Maštots ootab külla
Rahvuskultuuriseltside üritused

Info eesti keele õppe kohta

Kursustel osalejaid motiveerib eesti keelt õppima soov eesti keeles suhelda

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) korraldatavatel eesti keele kursustel osaleb aprillikuu lõpu seisuga 1884 inimest üle Eesti. MISA töötajad külastavad toimuvaid keelekursuseid, et jagada osalejatele infot ja vastata nende küsimustele ning ühtlasi uurida tagasisidet õpingute kohta.

„Oleme möödunud aasta sügisest toimuvaid keelekursuseid aktiivselt külastanud, et suhelda õppurite ja õpetajatega silmast-silma. Kursuseid väisates oleme küsinud osalejatelt, mis põhjustel keegi eesti keelt õpib ning kus nad sooviksid eesti keelt enim kasutada,“ selgitas kursuste külastamise eesmärki MISA keelelise ja kultuurilise kümbluse valdkonnajuht Jana Tondi. Valdavalt  märkisid osalejad, et õpivad eesti keelt tööga seoses ja ka selleks, et eestlastest kolleegidega rohkem suhelda. Paljud kursustel osalejad on oma tagasisidelehele märkinud, et sooviksid eesti keelt rohkem kasutada igapäevaelus – poes, kohvikus, suhelda eestlastest naabrite, tuttavatega, kuid ka käia kinos, vaadata eestikeelseid telesaateid, kuulata raadiot ja lugeda ajalehti,“ lisas Tondi.

Toimetaja ametit pidav 44-aastane Svetlana, kes käib Tallinnas A2-taseme eesti keele kursustel, selgitas, et oma keeleõpinguid toetab ta ETV-kanalilt subtiitritega saadete vaatamisega.

Kaupade hindade ja kvaliteedi kontrolörina töötav 55-aastane Tatjana õpib B1-tasemel eesti keelt Pärnus. Keeleõpinguid on ta jätkanud selleks, et suhelda  eesti keeles tööl ja igapäevaelus, kuid lisas veel, et tahaks lugeda ka eestikeelseid raamatuid, ajalehti ja lävida  eestlastega enam.

41-aastane ambulatoorse taastusravi assistent Irina kasutab eesti keelt nii tööl kui igapäevaelus päris palju. Küll aga soovib ta keeleoskust parandada, eriti grammatikat, mis on keeruline ja vajab üle kordamist. Irina lisas, et tahaks eesti keelt veelgi enam tavaelus kasutada ning lisaks juhendada  oma last koolitöös. 

36-aastane IT-spetsialist Vitali alustas eesti keele B1-taseme õpinguid, kuna tahab rohkem suhelda oma töökaaslastega ning leida ka uusi eestlasest tuttavaid.

MISA soovib keeleõppijatele jaksu ja indu õpingutes, samuti motivatsiooni õpingute jätkamisel ja julgust eesti keele kasutamisel.

MISA organiseerib tasuta eesti keele A2-, B1- ja B2-taseme kursuseid kuni aastani 2020 Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ vahenditest.

Lisainfo: Jana Tondi, MISA Keelelise ja kultuurilise kümbluse valdkonnajuht, tel: 659 9069, e-post: [email protected]

MISA nõustamiskeskuse tegevusest

2015. aastal abistas MISA nõustamiskeskus üle tuhande elaniku

Alates 2014. aasta sügisest tegutseb Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtaustuse Meie Inimesed  (MISA) juures nõustamiskeskus, kuhu saavad pöörduda kõik Eestis elavad teistest rahvustest inimesed, kes vajavad teavet ja juhiseid Eesti elukorralduse kohta. MISA nõustamiskabinetid on avatud Tallinnas ja Narvas. Lisaks toimuvad igakuised nõustamistunnid Ida-Virumaa erinevates linnades ja Harjumaal.

2015. aastal pöördus nõustajate vastuvõtule 1035 inimest, keda nõustati e-posti ja telefoni teel ning personaalsetel silmast-silma kohtumistel. „Nõustajate käest on möödunud aasta jooksul uuritud Eesti kodakondsuse taotlemiseks vajalike toimingute kohta ja milline peaks olema toimingute järjekord. Päriti, kas ja millistel tingimustel saab taotleda Eesti kodakondsust lapsele, kes on Eestis sündinud. Samuti küsiti, millistel alustel saab taotleda Eesti elamisluba oma sugulastele, ja millised on eesti keele oskuse nõuded nii Eesti kodakondsuse saamisel kui erinevates ametites töötamisel. Uuriti, millist majanduslikku tuge pakutakse vähekindlustatud inimestele ning vanemaealistele, kas ja millistel tingimustel makstakse pensioni elamisloaga isikutele, kes on Eestisse elama asunud hiljuti. Teadmisi on soovitud ka puudega inimeste tugiteenuste ja tööhõive kohta ning millist abi pakutakse uussisserändajatele töö leidmisel. Huvi on tuntud ka oma rahvuskaaslaste leidmise ja nendega kontakteerumise vastu,“ tutvustas enam küsitud teemasid MISA nõustamiskeskuse vanemnõustaja Kätlin Kõverik.

Igapäevaste nõustamisteemade hulka kuulub eesti keele õpe ja praktika võimalused. „Peamiselt tuntakse huvi eesti keele tasemeeksamite sooritamise tingimuste vastu, kuidas valida head keeleõpetajat ning sobilikke õppematerjale. Päritakse ka eesti keele praktiseerimise võimaluste kohta ja kes ning mis tingimistel neid kasutada saavad. Kuid küsitakse ka nõu, kuidas ületada eesti keeles rääkimise barjääri,“ lisas Kõverik. 

Nõustamisele on oodatud igaüks, kes soovib teavet Eesti elukorralduse, siin tegutsemise ja töötamise  kohta. Nõustajad tutvustavad elanikele avalikke teenuseid, riiklikke sotsiaaltoetusi ja -hüvitisi ning soovi korral on ka abiks riigi ja kohalike omavalitsuste asutustega suhtlemisel.

Nõustajate poole saab pöörduda kirjutades e-posti aadressile [email protected] või helistades tasuta infotelefonil 800 9999. Nõustamiskeskused asuvad Tallinnas, Lõõtsa 2a, 8. korrus ning Narva Kerese Keskuses aadressil Kerese 3 (3. korrus, ruum 308). MISA kodulehelt leiab infot nõustamiste kohta Tallinnas ja Harjumaal ning Ida-Virumaal.

MISA nõustamiskeskuse tegevusi viiakse ellu ESF projekti „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ tegevuse „Nõustamis- ja infosüsteemi väljatöötamine ja rakendamine“ raames.

Lisainfo: Kätlin Kõverik, MISA Nõustamiskeskuse vanemnõustaja, e-post: [email protected], tel: 6599 032

Avatud taotlusvoorud

Rahvusvähemuste pühapäevakoolid saavad taotleda uueks õppeaastaks toetust

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) avas rahvusvähemuste pühapäevakoolide baasfinantseerimise taotlusvooru, et toetada koolide tegevust 2016/2017. õppeaastal.

„Baasfinantseerimise taotlusvooru kuulutasime välja juba maiskuus selleks, et õppeaasta alguseks oleksid kõigil pühapäevakoolidel projektitoetuslepingud sõlmitud ning nad saaksid alustada septembrist taas õppetööga,“ selgitas MISA partnerlussuhete valdkonnajuht Kristina Pirgop. „Oleme  käesoleva aasta algusest korraldanud koos rahvusvähemuste pühapäevakoolidega ka avatud uste päevi,  et tutvustada lapsevanematele ja huvilistele pühapäevakooli tegevust ning suurendada huvi kooliga liitumise vastu. Tänaseks oleme koostöös pühapäevakoolidega korraldanud juba neli avatud uste päeva,“ tutvustas Pirgop

2016/2017. õppeaastaks toetust taotlev rahvusvähemuste pühapäevakool peab olema registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis. Taotluste esitamise tähtaeg on 06. juuni 2016. Rohkem infot käimasoleva taotlusvooru kohta leiab MISA kodulehelt.

2015/2016. õppeaastal said tegevustoetust 30 rahvusvähemuste pühapäevakooli. Rahastati ukraina, vene, aseri, läti, gruusia, ingeri-soome, tatari, usbeki, valgevene, kabardiini, korea ja armeenia pühapäevakoolide tegevust.

Pühapäevakoolides õpivad lapsed ja noored vanuses 3-18 eluaastat. Õppetöö toimub üldjuhul kahes vanuserühmas. MISA korraldab õpetajatele iga-aastaselt ka täienduskoolitusi, et tagada kvaliteetse ja huvitava ning lapsi arendav õppetöö korraldamine. 

Rahvusvähemuste pühapäevakoolide baasfinantseerimist toetatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi kaudu riigieelarvest.

Lisainfo: Kristina Pirgop, MISA partnerlussuhete valdkonnajuht, tel. 659 9024, e-post: [email protected]

Pühapäevakooli avatud uste päev

Armeenia pühapäevakool Maštots ootab külla

28. mail kell 16.00-18.00 toimub Armeenia pühapäevakoolis Maštots avatud uste päev Huvikooli Tee Tulevikku ruumides aadressil Rävala 8, 3. korrus, Tallinn.

„Kuna avatud uste päeva toimumise kuupäev langeb kokku Armeenia Vabariigi iseseisvuspäevaga, sräägime üritusel lähemalt Armeenia ajaloost, sümbolitest ja riigi olulisematest vaatamisväärtustest. Muusikatunnis laulame Armeenia kevadlaule ja laule, mis räägivad emast. Toimub ka käsitöötund. Keeletunnis kordame ja õpime uusi armeenia keele sõnu ning väljendeid. Avatud uste päev lõpeb tantsutunniga, kus kõik huvilised saavad õppida tantsu nimega „Ühendamise tants“, mida armeenlased tantsivad iseseisvuspäeval, “ tutvustas avatud uste päeva tegevusi kooli juht Džanna Šahbazjan.

Kõik üritusel osaleda soovijaid palutakse eelnevalt registreeruda, kirjutades e-posti aadressile [email protected].

Armeenia pühapäevakool Maštots alustas tegevust Tartus 2008. aastal. 2013. aastast tegutseb kool ka Tallinnas. Koolis õpitakse armeenia keelt, tutvutakse armeenia kultuuri ja traditsioonidega. Kooli juures tegutseb vokaalansambel „Dvin“, Džanna Šahbazjani juhtimisel, kes on osalenud mitmetel rahvusvahelistel vokaalansamblite konkurssidel. Ansambel „Dvin“ on ka ETV laulusaate „Perepidu“ 2012. aasta võitja.

Lisainfo: Džanna Šahbazjan, armeenia  pühapäevakooli juht, e-post: [email protected]
Kristina Pirgop, MISA partnerlussuhete valdkonnajuht, tel. 659 9024, e-post: [email protected]

Rahvuskultuuriseltside üritused

MTÜ SED ARTE tähistab oma 20 aasta juubelit näitusesarjaga

Kunstinäituste korraldaja MTÜ SED ARTE tähistab oma 20.juubelit näitustesarjaga, mille esimene näitus  „DOLCE VITA“ on avatud 12. maist kuni 7. juunini 2016.

Näitust „DOLCE VITA“ saab vaadata Tallinn Portrait Gallery`s aadressil Suur-Karja 2, Tallinn. Näitusel saab tutvuda kahe tänapäeva kunstniku – Marina Printseva ja Juri Gorbatšovi uute teostega. Marina Printseva elab Sankt-Peterburis ja Juri Gorbatšov New Yorgis. Nad on ühe ajastu kunstnikud, keda ühendavad Eesti juured ning kes vaatavad maailma sarnase pilguga – uskudes imedesse ja heasse tulevikku.

Marina Printseva ema on eestlanna ja kõikides tema  töödes on tajutav kahe kultuuri segunemine. Ta tutvustab maailmale eesti ja vene traditsioone ning kultuuririkkust. Marina tekstiilpannood on valminud keerukas tehnikas, mis on segu tikkimisest, maalimisest ja aplikatsioonidest. Eksperdid nimetavad seda ka „kootud maalikunstiks“.

Juri Gorbatšovi töid iseloomustavad kulla, pronksi ja spetsiaalsete lakkide ja emailkatete kasutamine.  Tema töid saab näha 25 muuseumis üle maailma sh Louvre`s ja Vene Riiklikus Muuseumis Sankt-Peterburis. Eelmisel aastal kinkis kunstnik ühe oma maali KUMU-le.

Lisainfo: Olga Ljubaskina, MTÜ SED ARTE juht, tel: 5056 257, e-post: [email protected]

Mais toimuvad slaavi kultuuri- ja kirjakeele päevad

Slaavlaste jaoks tähtsaid kultuuri- ja kirjakeele päevi korraldatakse Eestis juba ligi 30 aastat. Kultuuriühendus Kirill ja Meffodi koostöös Vene Haridus- ja Heategevusühingute Liiduga Eestis on ürituse eestvedajad olnud kaheksa viimast aastat. 2016. aasta slaavi kultuuri- ja kirjakeele päevad toimuvad 19.-26. maini Tallinnas Vene Kultuurikeskuses aadressil Mere pst 5. Kõik üritused on osalejatele tasuta.

Slaavi kultuuri- ja kirjakeelepäevad 2016 programm sisaldab:

19. mail kell 18.00 – valgevene kultuuripäev

20. mail kell 18.00 – Vene Filharmoonia Ühingu kontsert koostöös Vene Kultuurikeskuse instrumentaal stuudioga

21. mail kell 16.00 – folkloorikontsert

22. mail kell 13.00 – vene kultuuripäev. Esinevad Vene Haridus- ja Heategevusühingute Liidu Eestis kollektiivid.

23. mail kell 18.00 – ukraina kultuuripäev

24. mail kell 19.00 – Aleksander Nevski katedraalis toimub vaimulike laulude kontsert

27. mail kell 19.00 – vokaalmuusika kontsert. Esinevad külalised Marina Tšerkasova ja Irina Išutina Sankt-Peterburist ning Vladimir Ignatov Tallinnast

Vene Kultuurikeskuses toimuvad tasuta loengud:

23. mail kell 12.00 – kunstnik Sergei Minin´i loeng „Kirill ja Meffodi kujutlused vene ikoonimaalikunstis ja kiriku arhitektuuris“

24. mail kell 12.00 – kirjandusteadlase Vladimir Bragin´i loeng „Vene kirja ja kirjastuse lätete juures“

26. mail kell 11.00 – kunstniku ja kunstiteadlase Valeri Laur´i loeng „Õigeusu motiivid vene maalikunstis“

Lisainfo: Tatjana Semenjuk, Kultuuriühenduse Kirill ja Meffodi juhatuse liige, tel: 5836 3613 , e-post: [email protected]

Vene Teatris toimub omanäoline kontsertetendus „Muusika luuletused“

21. mail toimuv „Muusika luuletused“ kontsert on unikaalne projekt-etendus. Kuulata saab Eesti, Venemaa, Ameerika ja mitmete Euroopa riikide heliloojate muusikat Eesti Kaitseväe Orkestri esituses ning vene kultuuri hõbeajastu poeetide loomingut Eesti ja Venemaa näitlejate ettekandmisel.

Muusika luuletuste kontsert toimub 21. mail 2016 kell 18.00 Vene Teatris.

Dirigent Peeter Saani juhatusel esitab Eesti Kaitseväe Orkester koos Eesti ooperilauljate Olga Zaitseva ja Maria Kondratjevaga tuntud romansse uues orkestreeringus. 

19. ja 20. sajandi vahetuse Venemaa „hõbedast ajastut“ esindavate poeetide Igor Severjanin, Anna Ahmatova ja Marina Tsvetajeva luuletusi loevad Venemaa teatri- ja kinonäitleja Evklid Kürdzidis, Eesti Vene Teatri näitlejanna Tatjana Manevskaja, Eesti Nukuteatri näitleja Evgeni Moissejenko, Viljandi Kultuuriakadeemia tudeng Eduard Tee ning näitlejad Vene Noorsooteatrist.

Möödunud sajandi alguses uue hingamise saanud Vene kultuuriloomingu ehk hõbeajastu ühe tuntuima autori Igor Severjanini elulugu on tihedalt seotud Eestiga. Aastast 1921 asus ta elama Toilasse. Severjanin tõlkis oma eestlannast abikaasa Felissa Kruudi abiga eesti keelest vene keelde paljude luuletajate loomingut. Ta suri Tallinnas ja on maetud Tallinna Aleksander Nevski kalmistule. Hõbeajastu poetessi Anna Ahmatovat peetakse vene kirjanduse hingeks ja antud ajastu suurimaks poetessiks. Marina Tsvetajeva loomingu vastu ei saa ükskõikseks jääda keegi. Tema armastus- ja isamaaluule on nukra alatooniga, peegeldavad poetessi läbielamisi ja tundemaailma. 

Piletid saab osta Piletilevist: http://www.piletilevi.ee/rus/tickets/teater/mitmesugust/muusika-luuletused-poezokoncert-ahmatova-cvetaeva-severjanin-178885/

Lisainfo: Marina Tee, MTÜ Haridus-Kirjastuslik Kultuurikeskus Zlata juht, e-post: [email protected]

Lastekaitsepäeva eel saab näha kogupere kooriooperit „Elevant“

Pühapäeval, 29. mail kell 12.00 on kõik lapsed koos vanematega oodatud vaatama uut, põnevat ja lõbusat venekeelset kooriooperit „Elevalt“. Vene poeedi ja luuletaja David Samilovi tekstile loodud näidendi lavastas Oleg Golub Moskvast.

Seiklusliku ja muinasjutulise ooperi peategelaseks on elevant, kes otsustab rändama minna ning kes oma teel kohtab erinevaid metsaloomi ning muinasjututegelasi. 

Ainulaadse ja omanäolise laste kooriooperi muusika autor on Vladimir Ignatov. Hundertwasseri stiilis värvilised ja erilised dekoratsioonid, fuajee kaunistused ja kostüümid on kujundanud Elena Klyuyeva Moskvast.

Esinevad ALLEGRO stuudiokoor, Aleksandr Nekrassov, Anastassia Tsubina, Alina Silina ja Eduard Tee.

Kogupere kooriooperi „Elevant“ esietendus toimus 16. märtsil 2016. Pileteid saab osta Piletilevist: http://www.piletilevi.ee/rus/tickets/kogupere/mitmesugust/elevant-ooper-seiklustega-slonenok-opera-s-prikljuchenijami-slonenok-185063/.

Lisainfo: Ljudmila Tee-Veresinina, MTÜ Noorte Ühing Go-7 juht, e-post: [email protected]

1.-12. juunil toimub Tallinnas Ukraina rahvuskultuuri festival

Ukraina Kultuurikeskuse eestvedamisel toimub Tallinna Vanalinna päevadega samaaegselt Ukraina rahvuskultuuri festival. 1.-12. juunini kestva ürituse korraldamise peamiseks eesmärgiks on tutvustada laiemale avalikkusele ukraina kui Eesti ühe suurema vähemusrahvuste kogukonna kultuuri Eestis ning ühtlasi tugevdada kultuuripärandi ja traditsioonide edasikandmist ning hoidmist ukraina  kohaliku kogukonna seas.

Festivali raames saavad linnarahvas ja külalised osa õpitubadest, näitustest ja osaleda tasuta ekskursioonidel kultuurikeskuste ruumides. Puusepatöökojas Laboratooriumi 25 on võimalik meisterdada puidust mänguasju, Ukraina Kultuurikeskuses Laboratooriumi 22 toimub ukraina traditsioonilise lihavõttemuna pisanka meisterdamise õpituba.  Kultuurikeskuses  toimuvad ka luulepärastlõunad, kus on võimalik kuulata poeeme Poeetilisest punasest raamatust ning pere noorematega saab kuulama tulla ukraina muinasjutte. Festivali ajal on avatud ka näitused,  kus saab tutvuda ukraina rahvuslike mänguasjade,  tikitud rättide ning rahvarõivastega.

Üritustest on oodatud osa võtma kõik huvilised. Õpitoad ja üritused on osalejatele tasuta.

Festivali programmi ja ajakava leiab Ukraina kultuuri festivali ürituse Facebooki lehelt: https://www.facebook.com/events/1164988643513270/ ja Ukraina Kultuurikeskuse kodulehelt: http://www.ukk.ee/ora/kultuur/festival-2016.

Lisainfo: Kadri Mägi, Ukraina Kultuurikeskuse poe Labora perenaine, e-post: [email protected]

Keila-Joa lossis saab tutvuda kaasaegse valgevene kunstiga

Keila-Joa lossis saab näha MTÜ SED ARTE näitustesarja raames kaasaegse valgevene kunsti näitust „Mentaalne maailm. Pühendus Šagalile“. Näitus on avatud 4. juunist kuni 4. juulini 2016.

Näitusel saab tutvuda Valgevene kunstnike Aleksandr Griškevitši, Ilona Kosobukoi, Vladimir Kontsndailovi töödega. Eestis saab nimetatud kunstnike töid näha esmakordselt. Näituse ajal toimuvad ka kohtumised, kus kunstnikud tutvustavad oma maalimistehnika võtteid. Näituse külastamiseks on vaja soetada Keila-Joa lossi külastuspilet.

Lisainfo: Olga Ljubaskina, MTÜ SED ARTE juht, tel.  5056 257, e-post: [email protected]

„Ukraina lilled 2016“ galakontsert toob kokku ukraina noored Eestist ja mujalt

Ukraina Noorsoo Liit Eestis kutsub ukraina rahvusvahelise laste-noorte festivali „Ukraina lilled 2016“ galakontserdile. Tasuta kontsert toimub 5. juunil 2016 algusega kell 15.00 Tallinna Vene Kultuurikeskuse (Mere pst. 5) suures saalis.

Tegemist on iga-aastase traditsioonilise laste-noorte festivaliga, mis annab Eestis elavale ukraina kogukonnale võimaluse saada osa oma kultuuripärandist ning tutvustada seda ka laiemale  Eesti üldsusele. Festivalil saab kuulata ja vaadata ukrainlaste jaoks olulisi muusikapalu, rahvaviise  ning -tantse laste ja noorte esituses.

Festivalil on aastate jooksul osalenud nii kohalikke kui ka erinevaid ukraina kollektiive üle maailma. Käesoleva aasta galakontserdist võtavad osa ukraina laste ja noorte muusika- ning tantsukollektiivid Tallinnast, Sillamäelt, Valgast, Pärnust, Tapalt, Maardust ja Tartust. Väliskülalistest tulevad festivalile ukraina noored Poolast ja Ukrainast.

Lisainfo: Vladimir Palamar, Ukraina Noorsoo Liit Eestis juht, e-post: [email protected]

Rahvuskultuuriseltside üritusi toetab MISA rahvusvähemuste kultuuriühingute projektikonkurssi kaudu, mida rahastab Kultuuriministeerium riigieelarvest.

Lisainfo: Kristina Pirgop, MISA partnerlussuhete valdkonnajuht, tel. 659 9024, e-post: [email protected]