MAI 2011

 
 
 
 

Uus materjal on abiks Eesti haridussüsteemi ja koolieluga tutvumisel
 
Hiljuti valmis MISA tellimusel ning Haridus- ja Teadusministeeriumi rahastamisel materjal „Tere tulemast Eesti kooli!“, mis tutvustab Eestisse saabujale Eesti koolisüsteemi. Materjali autoriteks on Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi õppealajuhataja Anu Luure ja koolitaja Leelo Kingisepp.
 
Tegu on Eesti koolikorralduse ja koolielu ülevaatega, mis on mõeldud peredele, kes on hiljuti mõnest muust riigist Eestisse tulnud ja kelle lapsed hakkavad õppima Eesti koolis. Materjal annab lühiülevaate Eesti haridussüsteemist, tutvustab Eesti kooli sisekorda ning jagab soovitusi, kuidas aidata last uues keskkonnas kohaneda.
 
Materjal ilmus eesti ja inglise keeles, inglisekeelne veebiversioon on üleval ka uussaabujatele mõeldud kodulehel http://welcome.teretere.eu/welcome-to-estonian-school.
 
Väljaanne on koolidele ja haridusametitele vajadusepõhiseks tasuta jaotamiseks. Täpsemat informatsiooni materjali tellimisvõimaluse kohta saab e-postiaadressilt [email protected].
 
Täiendav info: Ave Härsing, keelekümblusüksuse koordinaator, tel 659 9037, e-post [email protected]
 
 
Esimeses kvartalis said rändetoetust 16 inimest
 
2011. aasta I kvartalis maksis Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) rändetoetust 16 inimesele. Neist 12 said kokku 8400 eurot tagasipöördumistoetust Eestisse naasmiseks ja neljale maksti kokku 1550 eurot remigreerumistoetust oma kodumaale naasmiseks.
 
Mõlemaid toetusi on võimalik nii naasjatel kui lahkujatel juba aastaid taotleda. Teist aastat tegeleb toetuste väljastamisega MISA, kes võttis rändetemaatika üle 2010. aasta alguses kui Integratsiooni Sihtasutusega liitus Sihtasutus Eesti Migratsioonifond ning ühinenud asutuse uueks nimeks sai Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed.
 
Remigreerumistoetust on võimalik määrata seda taotlenud mitte-eestlastele või mittekodanikele, kes on pärast pikaajalist Eestis elamist otsustanud oma elamisloast loobuda ning Eestist lahkuda. Toetuse eesmärk on aidata kompenseerida pikaajaliselt – vähemalt 10 aastat – Eestis elanud kolmandate riikide kodanikel Eestist lahkumisega seotud kulutusi.
 
Tagasipöördumistoetust on võimalik määrata seda taotlenud Eestisse naasvatele eestlastele, Eesti kodanikele või nende järglastele. Toetuse eesmärk on aidata kompenseerida pikaajaliselt – vähemalt 10 aastat – Eestist eemal elanud eestlastel või Eesti kodanikel katta tagasipöördumisega seotud kulutusi, samuti kergendada kohanemist Eestis.
 
Rändetoetuste liikide ning taotlemise tingimuste kohta on täpsem info toodud MISA kodulehel.
 
Lisainfo: Martin Eber, kodanikuhariduse ja rände üksuse koordinaator, tel 659 9067, e-post [email protected]
 
 
Lõimumisvaldkonna arendus- ja meediastipendiumide saajad on selgunud
 
Kultuuriministeerium andis koostöös Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutusega Meie Inimesed (MISA) välja neli arendus- ning kaks meediastipendiumi kogusummas 5110 eurot.
 
Arendusstipendiumi eesmärk on väärtustada lõimumisvaldkonna arendamist, sh innovatiivset ja mitmekülgset lähenemist erinevatest rahvustest inimeste kootöötegevustesse kaasamisel. Meediastipendium on mõeldud ajakirjanikule või meediakanalile/-väljaandele kultuuridevahelise ja üksteise mõistmise ning sallivuse väärtustamise kajastamise eest meedias.
 
Stipendiumikomisjon otsustas anda stipendiumi eesti keelt kui ühist riigikeelt väärtustava tegevuse eest Albu Põhikoolile, kodanikeühenduste kultuuridevahelist dialoogi ja koostööd toetava tegevuse eest MTÜ-le Ida-Virumaa Integratsioonikeskus, kultuuriliselt mitmekesise Eesti teadvustamise eest MTÜ-le Stuudio JOY ning noorte lõimumist toetavate ühistegevuste eest Haapsalu Kutsehariduskeskusele.
 
Meediastipendiumi saajateks on Visuaalvaramu Ühing ning kultuuriajakiri Plug.
 
Lisaks tunnustati kümmet projekti tänukirjaga.
 
Stipendiumikomisjoni kuulusid peale Kultuuriministeeriumi veel Tallinna Ülikooli, Rahvusvähemuste portaali Etnoweb, Haabersti Vene Lütseumi,  Eesti Rahvuste Noorteassamblee, Vene Muuseumi ning MISA esindajad.
 
Lõimumisvaldkonna arendusstipendiume anti sel aastal välja 12. korda, meediastipendiume kolmandat aastat. Stipendiumide ning tänukirjade üleandmine toimus 15. aprillil Vene Teatris.
 
Lisainfo: Tea Tammistu, kodanikuhariduse ja rände üksuse koordinaator, tel 659 9062, E-post [email protected]
 
 
Eesti keele õppe programmist noorte suvelaagrites saab osa ligi 500 noort
 
Projektikonkursi „Eesti keele õpe noorte suvelaagris“ raames said eesti keele õppe programmi läbiviimiseks suvistes laagrites toetust kaheksa organisatsiooni kokku ligi 32 000 euro ulatuses.
 
Kultuuriministeeriumi rahastatud ning Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed organiseeritud konkursi kaudu toimub erinevates laagrites suve jooksul 11 eesti keele õpet sisaldavat laagrivahetust, kus osaleb eeldatavasti umbes 500   7-18-aastast noort.
 
Avatud sihtgrupile toimuvad eesti keele õppega laagrid eelkõige Remniku noortelaagris (vt www.lastelaagrid.eu). Noortelaagris osalemise eest tuleb peredel endal tasuda, kuid eesti keele õpet saavad vastavates laagrivahetustes osalevad ja keeleprogrammi registreerunud noored tasuta. Eesti keele õppe programmi pakutakse 5.-14. juulil ning 18.-27. juulil toimuvates laagrivahetustes.
 
Lisaks said eesti keele õppe täiendava programmi läbiviimiseks toetust MTÜ Fän Clab, Spordiklubi Newox, Lasnamäe Huvikool, Õppe- ja arengukeskus ME, Jaan Olesk, Tartu Spordiselts Kalev ning Tartu Lastekaitse Ühing. Toetuse saajad ja eraldatud toetuse summad on toodud MISA veebilehel.
 
Riiklikult toetatud noorte suvelaagrite kohta on info koondatud Eesti Noorsootöö Keskuse poolt hallatavale veebilehele www.noortelaagrid.edu.ee.
 
Lisainfo: Lianne Ristikivi, kultuuri ja noorsootöö üksuse koordinaator, tel 659 9028, e-post [email protected]