Lood elust enesest. Eesti keele õppematerjalid vaegnägijatele

Autor:
Õppematerjali autorid: Olga Ilgina, Kairi Ilmets, Merge Simmul, Inga Mangus ja Lea Maiberg. Audioklipid: Andres Dvinjaninov, Ingrid Isotamm, Inga Allik-Lunge, Toomas Lunge ja Stina Dvinjaninov. Helindamine: Toomas Lunge. Veebileht: Mario Mikvere. Keeletoi
Publisher:
MISA
Aasta:
2012
Released:
Tallinn
Link:
http://web.meis.ee/vaegnagijad/
Võtmesõnad:
õppematerjal, algtase, eesti keele õpe, täiskasvanute keeleõpe, töölehed, veebipõhine õpe, Euroopa Sotsiaalfond, vaegnägija
Description

Keeletasemele A2 koostatud materjal on mõeldud eesti keele algteadmisi omavatele vaegnägijatele, kes vajavad täiendavaid võimalusi õpitud oskuste kinnistamiseks ja edasiarendamiseks.

Õppekomplekt koosneb 20 teemal töölehtedest ja audioklippidest, sõnastikust ja õpetajaraamatust. Iga teema all on heliklipp ja jaotusmaterjalina selle kirjalik tekst ning viis töölehte. Jaotusmaterjal on esitatud .doc ja .pdf formaatides, mis annab õpetajale võimaluse töölehti õppurite vajadustele vastavalt täiendada või muuta. Õppematerjali saab kasutada ka iseseisvaks keeleõppeks.

 

Õppematerjalide komplekt „Lood elust enesest“ on valminud Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava „Inimressursi arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Elukestev õpe“ programmi "Keeleõppe arendamine 2011-2013" tegevuse „Õppematerjalide loomine vaegnägijate ja -kuuljate keeleõppeks ning koolitajate koolitamine“ raames.