Lõimumisvaldkonna 2022.-2023. aasta preemiad

Konkursi aeg: -
Preemiakonkurss

Lõimumisvalkonna preemiate eesmärk on väärtustada lõimumisvaldkonna arendamist ja jätkusuutlikkust ühiskonnas tervikuna, sh innovaatilist ja mitmekülgset lähenemist erinevatest rahvustest inimeste koostöötegevustesse kaasamisel.

Lõimumisvaldkonna preemiaid antakse välja neljas kategoorias:

  • Lõimumise raudvara Eesti kultuurilise mitmekesisuse teadvustamine ja pikaajaline sihipärane lõimumist edendav tegevus. Välja antakse üldjuhul üks preemia väärtuses 1 000 eurot.
  • Aasta sillalooja Eesti ja eesti keelest erineva emakeelega elanikele suunatud koostööprojektide elluviimine. Välja antakse üldjuhul üks preemia väärtuses 1 000 eurot.
  • Aasta sõnumikandja Lõimumist toetavate hoiakute kujundamine meedia kaudu. Välja antakse üldjuhul üks preemia väärtuses 1000 eurot.
  • Aasta säde Isiku või organisatsiooni silmapaistev tegevus lõimumise valdkonnas. Välja antakse üldjuhul üks preemia väärtuses 1000 eurot.

Lõimumisvaldkonna preemiatele võivad kandideerida nii Eesti Vabariigis registreeritud juriidilised kui ka Eestis elavad füüsilised isikud. Konkursile saab esitada projekte, mida viiakse ellu ajavahemikus 01.09.2022-31.08.2023 (kategooriates „Aasta sillalooja", „Aasta sõnumikandja" ja „Aasta säde"). Kategoorias „Lõimumise raudvara” pole tegevus/projekt ajaliselt piiratud. Konkursil ei saa kandideerida juriidilised ja füüsilised isikud, kes on viimase kolme aasta jooksul saanud lõimumispreemia.

Taotluste esitamise tähtaeg on 18. september 2023. Taotlusi saab esitada elektrooniliselt aadressil [email protected] märgusõnaga „Kandideerimine – lõimumisvaldkonna 2022.-2023. aasta preemiad”.

Integratsiooni Sihtasutus annab välja preemiaid lõimumisvaldkonna arendusprojektidele aastast 1999. Preemiafond on 4000 eurot. Konkursi fondi rahastab Kultuuriministeerium.

 

DOKUMENDID

Konkursi juhend

Taotlusvorm

 

LISAINFO

Kultuurilise mitmekesisuse valdkonnajuht – Ave Härsing, tel +372 659 9024, e-post [email protected]

Rakenduskeskuse koordinaator – Raili Pihlamägi, tel + 372 659 9066, e-post [email protected]