Lõimumiskonverentsi saab jälgida 11.-12. novembril ka veebis!

Integratsiooni Sihtasutus korraldab 11.-12. novembril Tallinnas rahvusvahelise lõimumiskonverentsi „30 aastat lõimumist: kordaminekud, kasutamata võimalused ja väljakutsed“. Konverents toob kokku rahvusvaheliselt tunnustatud eksperte Soomest, Lätis, Leedust, Suurbritanniast, Saksamaalt, Austriast, Šveitsist ja Eestist. Konverentsile eelneb seminar, mis toimub 9. novembril Narvas.

Sündmust saab tasuta otseülekandena jälgida veebis lehel integrationconference.ee (kus leiate ka programmi ja info esinejate kohta) või Worksup keskkonna https://worksup.com/app#id=INTEGRATION kaudu. 

Kahe päeva jooksul on konverentsi kavas ettekanded ja arutelupaneelid, kus valdkonna eksperdid, teadlased, poliitikakujundajad ja kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajad analüüsivad taasiseseisvunud Eesti ja teiste riikide viimase 30 aasta lõimumisprotsesse, võtavad kokku senised saavutused ja tagasilöögid ning arutlevad selle üle, mida tuleb veel teha sidusama ühiskonna loomiseks.

Kokku võtab konverentsil sõna 15 esinejat. Külalisesinejate seas on näiteks:

  • Leedsi ülikooli sotsioloogia- ja sotsiaalteooria professor ning Pariisi Sciences Po ülikooli Kesk- ja Ida-Euroopa uuringute kaasteadur Adrian Favell, kes arutleb konverentsil Lääne maailma integratsiooni uurimise kallutatuse üle ning pakub lahendusi selle vältimiseks;
  • inimgeograafia professor Birgit Glorius, kes tegeleb Saksamaal Chemnitzi Tehnoloogiaülikoolis Euroopa migratsiooniuuringutega ning kes analüüsib konverentsil Saksamaa taasühinemist;
  • Leedu sotsiaalteaduste keskuse ja MTÜ Mitmekülgsuse Arendamise Rühm (Diversity Development Group) teadur Giedrė Blažytė, Läti Ülikooli sotsiaalteaduste doktor Inese Šūpule ja Helsingi täitevameti linnauuringute ja statistika üksuse esindaja ja politoloog Pasi Saukkonen räägivad konverentsil naaberriikide kogemusest lõimumise valdkonnas viimase 30 aasta jooksul;
  • Eesti lõimumisvaldkonna uurijad Marju Lauristin, Raivo Vetik, Kats Kivistik ja Triin Vihalemm analüüsivad integratsiooni monitooringu 20-aastast ajalugu ja arutlevad Eesti ühiskonna viimaste aastakümnete muutuste üle.

 

Konverentsi kõigi esinejate ja kavaga saab tutvuda konverentsi kodulehel.

Konverentsil pildistab Egert Kamenik: https://photos.app.goo.gl/jH2msy8sqsKLKuMG7

Rahvusvaheline lõimumiskonverents toimub 11.-12. novembrini Tallinnas, Original Sokos Hotel Viru Konverentsikeskuses. Konverents toimub eesti keeles sünktoontõlkega inglise ja vene keelde ning on täies mahus jälgitav otseülekandena lehel integrationconference.ee.

Konverentsi Narva seminar toimub 9. novembril kell 10-14.30 Tartu ülikooli Narva kolledži ruumides (Raekoja plats 2, Narva). Seminari otseülekannet saab vaadata Zoomis aadressil https://ut-ee.zoom.us/j/96753407588?pwd=aUZjd0NpVDNPT1FlMkFQVmVSaVF3QT09

Konverents toimub kaheksandat korda. Konverentsi korraldab Integratsiooni Sihtasutus koostöös Kultuuriministeeriumiga.

Konverentsil ja seminaril saab osaleda vaid COVID tõendi esitamisel, sündmusel on kohustuslik kanda maski.