Lõimumise meediapilk

Jagame erinevaid lugemis-, kuulamis- ja vaatamissoovitusi, mille on välja valinud avaldatud artiklitest, saadetest ja uuringutest meie enda töötajad. Täname juba ette, kui annad meile edaspidi märku enda tähelepanekutest, et saaksime neid teistega jagada. Soovitused võid saata [email protected].

Integratsiooni Sihtasutuse töötajate lugemissoovitused jaanuaris:

Sisserände suurendamisel tuleb tähelepanu pöörata keeleõppe kättesaadavusele Loe rohkem (https://www.err.ee/1609190722/sisserande-suurendamisel-tuleb-tahelepanu-poorata-keeleoppe-kattesaadavusele)

Ministeerium ei anna eestikeelsele õppele üleminekuks ajapikendust “ Loe edasi (https://www.err.ee/1609203253/ministeerium-ei-anna-eestikeelsele-oppele-uleminekuks-ajapikendust)

Huvi tagasipöördujate võrgustiku aastalõpu koosviibimise vastu oli suur “ Loe rohkem (https://globalestonian.com/et/news/huvi-tagasipoordujate-vorgustiku-aastalopu-koosviibimise-vastu-oli-suur)

Intervjuu Riia Eesti kooli õpetaja Aiva Plaučaga“ Loe edasi (https://globalestonian.com/et/news/intervjuu-riia-eesti-kooli-opetaja-aiva-plaucaga)

Aruanne “Inimõigused Eestis 2024 “ Loe edasi (https://humanrights.ee/2023/12/varske-aruanne-inimoiguste-olukord-eestis-on-paranenud)