Lõimumise meediapilk

Jagame erinevaid lugemis-, kuulamis- ja vaatamissoovitusi, mille on välja valinud avaldatud artiklitest, saadetest ja uuringutest meie enda töötajad. Täname juba ette, kui annad meile edaspidi märku enda tähelepanekutest, et saaksime neid teistega jagada. Soovitused võid saata [email protected].

Integratsiooni Sihtasutuse töötajate lugemissoovitused detsembris:

Ants Johanson: Mis meid ühendab? Loe edasi (https://globalestonian.com/et/news/ants-johanson-mis-meid-uhendab)

 Eesti on seal, kus on eestlasi ja Eesti sõpru Loe edasi (https://globalestonian.com/et/news/eesti-seal-kus-eestlasi-ja-eesti-sopru)

Ukraina sõjapõgenik: ma tõesti armastan eesti keelt Loe edasi (Ukraina sõjapõgenik: ma tõesti armastan eesti keelt | menu | ERR)

Uuringud purustavad müüte siinsete eestlaste ja venelaste kohta Loe edasi (Marju Lauristin: uuringud purustavad müüte siinsete eestlaste ja venelaste kohta (postimees.ee))

Terevisioon: ukrainlaste sisseelamine“ Loe edasi (https://etv.err.ee/1609167475/ukrainlaste-sisseelamine)

Teenusedisain poliitikakujundamises: uus lähenemine eesti keele õppes Loe edasi (https://kul.ee/uudised/teenusedisain-poliitikakujundamises-uus-lahenemine-eesti-keele-oppes

Euroopa Liidu tugi aitab kujundada ühist väärtus- ja inforuumi Loe edasi (https://kul.ee/uudised/euroopa-liidu-tugi-aitab-kujundada-uhist-vaartus-ja-inforuumi)

Kultuuriesindajad teevad Eestit maailmas suuremaks Loe edasi (https://kul.ee/uudised/kultuuriesindajad-teevad-eestit-maailmas-suuremaks)

Marju Lauristin: ühiskondliku usalduse lõhkumine ei jäta kedagi terveks“ Loe edasi (https://www.err.ee/1609161349/marju-lauristin-uhiskondliku-usalduse-lohkumine-ei-jata-kedagi-terveks)

Lõimumine vajab kindlaid reegleid ja rohket tähelepanu “ Loe edasi (https://www.tv3.ee/3-portaal/tv3-uudised/loimumine-vajab-kindlaid-reegleid-ja-rohket-tahelepanu/)

„Olulised muudatused meie eesti keele kursustel“ Loe edasi (https://integratsioon.ee/loimumise-meediapilk-1)