Lõimumise edendamine kultuuri- ja sporditegevuste kaudu

Konkursi aeg: -
Kood: RK18KSL001

Konkursi eesmärgiks on toetada lõimumist spordi- ja kultuuritegevuste kaudu, mis aitavad kaasa erineva kultuurilise taustaga inimeste igapäevaste kontaktide tekkele, suhtlusele ja kaasamisele  ühiskonnas.

Lõimumisvaldkonna eesmärkide saavutamiseks vaja senisest enam:
1) aktiivset ühiskondlikku osalust ja ühise kommunikatsiooniruumi tugevnemist toetavaid tegevusi, mis arvestavad regionaalseid eripärasid ning pööravad tähelepanu Ida-Virumaale ning Harjumaa piirkondadele, kus elab palju vene keelt peamise suhtluskeelena kasutavaid inimesi; 
2) tegevusi, mis aitavad muuta ühiskonda sallivamaks ja avatumaks, pannes rõhku suuremale koostööle Eesti eri rahvusrühmade vahel ning lõimumist soodustavate avatud väärtushoiakute tekkele ja kinnistumisele ühiskonnas;
3) eesti kultuurist osa saamise võimalusi tutvustavaid tegevusi.

Konkurss toetab arengukava Lõimuv Eesti 2020 alaeesmärk 1 Lõimumist toetavad hoiakud ja väärtused on Eesti ühiskonnas kinnistunud meetme 1.2 Igapäevaste kontaktide, suhtluse ja kaasamise toetamine ühiskonnas eesmärkide elluviimist, vt Lõimuv Eesti 2020: http://www.kul.ee/sites/kulminn/files/le2020_arengukava_uuendatud_2016.pdf    
Kultuuri- ja spordialased tegevused on pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale, nt sisaldavad eriprogrammi või on seotud aastapäeva tähistamisega.

Konkursi eelarve kokku on 80 000 eurot. Ühele projektile eraldatav maksimaalne toetus on kuni 10 000 eurot.

Konkursi infopäevad taotlejatele toimuvad Narvas 08.02 kell 14.30 (Kerese 3, Kerese Keskus 2. korrus) ja Tallinnas 13.02 kell 14.00 (Lõõtsa 2a, 8. korrus). Infopäevale palume registreerida aadressil [email protected], kus annate teada nime, asutuse ja infopäeva asukoha.     

Taotlus esitatakse elektrooniliselt ühes digikonteineris Integratsiooni Sihtasutuse digitaalselt allkirjastatud taotluste üleslaadimise keskkonnas (https://www.integratsioon.ee/digitaotlus).

Taotluse esitamise tähtaeg on 26.02.2018 kell 16:00.

Konkursi dokumendid: 
Konkursijuhend
Lisa 1. Projekti taotluse, eelarve, sisuaruande ja finantsaruande vorm
Lisa 2. Registreerimislehe vorm
 


Jana Tondi, tel +372 659 9069, e-post: [email protected]
Marina Fanfora, tel +372 659 9068, e-post: [email protected]Organisatsioon/nimi Toetatud ettevõtmine Summa
Spordiürituste Korraldamise Klubi Narva Energiajooks 2018 10 000.00 EUR
Eesti Jalgpalli Liit Me kõneleme jalgpalli! 10 000.00 EUR
Mittetulundusühing Lasnaidee Lasnamäe kogukondlik linnaaed 9 980.00 EUR
Mittetulundusühing ContempArt Narva Ooperipäevad ContempArt 2018 9 959.00 EUR
OÜ Mägede Hääl Mägede Hääl 2018 10 000.00 EUR
Tallinna Keskraamatukogu "minaloenagasina?!"/„ячитаюаты?!“: Eesti kirjanike kohtumised raamatukogudes vene keelt emakeelena kõnelevate õpilastega 1 935.00 EUR
Kistler-Ritso Eesti Sihtasutus Kümme kümnendit Eesti ajaloos 6 148.00 EUR
Motus spordiklubi EV 100 Narva Jooksusari 2018 7 768.00 EUR
Sihtasutus Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum Lõimumisprogrammi "Sport ühendab!" loomine 7 440.00 EUR
Eesti Orienteerumisliit Ida-Virumaa venekeelse elanikkonna kaasamine orienteerumiskogukonda 6 770.00 EUR
Spordiürituste Korraldamise Klubi Narva Energiajooks 2018 10 000.00 EUR
Eesti Jalgpalli Liit Me kõneleme jalgpalli! 10 000.00 EUR
Mittetulundusühing Lasnaidee Lasnamäe kogukondlik linnaaed 9 980.00 EUR
Mittetulundusühing ContempArt Narva Ooperipäevad ContempArt 2018 9 959.00 EUR
OÜ Mägede Hääl Mägede Hääl 2018 10 000.00 EUR
Tallinna Keskraamatukogu "minaloenagasina?!"/„ячитаюаты?!“: Eesti kirjanike kohtumised raamatukogudes vene keelt emakeelena kõnelevate õpilastega 1 935.00 EUR
Kistler-Ritso Eesti Sihtasutus Kümme kümnendit Eesti ajaloos 6 148.00 EUR
Motus spordiklubi EV 100 Narva Jooksusari 2018 7 768.00 EUR
Sihtasutus Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum Lõimumisprogrammi "Sport ühendab!" loomine 7 440.00 EUR
Eesti Orienteerumisliit Ida-Virumaa venekeelse elanikkonna kaasamine orienteerumiskogukonda 6 770.00 EUR
Spordiürituste Korraldamise Klubi Narva Energiajooks 2018 10 000.00 EUR
Eesti Jalgpalli Liit Me kõneleme jalgpalli! 10 000.00 EUR
Mittetulundusühing Lasnaidee Lasnamäe kogukondlik linnaaed 9 980.00 EUR
Mittetulundusühing ContempArt Narva Ooperipäevad ContempArt 2018 9 959.00 EUR
OÜ Mägede Hääl Mägede Hääl 2018 10 000.00 EUR
Tallinna Keskraamatukogu "minaloenagasina?!"/„ячитаюаты?!“: Eesti kirjanike kohtumised raamatukogudes vene keelt emakeelena kõnelevate õpilastega 1 935.00 EUR
Kistler-Ritso Eesti Sihtasutus Kümme kümnendit Eesti ajaloos 6 148.00 EUR
Motus spordiklubi EV 100 Narva Jooksusari 2018 7 768.00 EUR
Sihtasutus Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum Lõimumisprogrammi "Sport ühendab!" loomine 7 440.00 EUR
Eesti Orienteerumisliit Ida-Virumaa venekeelse elanikkonna kaasamine orienteerumiskogukonda 6 770.00 EUR