Lõimumise aastapreemiatele oodatakse kandideerima ka noori

Integratsiooni Sihtasutus kuulutas välja konkursi lõimumisvaldkonna 2017.-2018. aasta meedia- ja arenduspreemiatele. Sihtasutus soovib tunnustada neid era- ja juriidilisi isikuid, kes on viimase aasta jooksul innustanud eri rahvustest inimesi koos tegutsema. Preemiate fond on 4000 eurot.

Lõimumisvaldkonna meedia- ja arenduspreemiad antakse välja neljas kategoorias:

  • Eestis elavate rahvusvähemuste kultuuride tutvustamine Eesti avalikkusele. Välja antakse üks 1000 euro suurune preemia.
  • Kontaktide soodustamine eesti ja eesti keelest erineva emakeelega elanike vahel. Välja antakse üks 1000 euro suurune preemia.
  • Lõimumist toetavate hoiakute kujundamine meediaprojektide, raadiosaadete või artiklite kaudu. Välja antakse üks 1000 euro suurune preemia.
  • Lõimumisvaldkonna või rahvusvähemuste kultuuri noore tegija preemia (kandidaadi vanusepiir kuni 26. eluaastani k.a.), kes on aktiivselt panustanud valdkonna arendamisse. Välja antakse üks 1000 euro suurune preemia.

Integratsiooni Sihtasutuse partnerlussuhete valdkonna juht Kristina Pirgop ootab kõiki lõimumise valdkonda panustanud isikuid julgesti kandideerima. „Eriti oodatud on noored inimesed, kes andnud hoogu eri rahvusest Eesti elanike koos tegutsemisele või õhutanud oma tegevusega stereotüüpidest üle saama. Tahame neid noori avalikult ära märkida ja tunnustada,“ lausus Pirgop.

Eriti oodatud on noored inimesed, kes andnud hoogu eri rahvusest Eesti elanike koos tegutsemisele või õhutanud oma tegevusega stereotüüpidest üle saama. Tahame neid noori avalikult ära märkida ja tunnustada.


Kandidaatide esitamiseks tuleb täita vastav taotlusvorm, mis asub Integratsiooni Sihtasutuse kodulehel www.integratsioon.ee.

Taotluste esitamise tähtaeg on 10. oktoober 2018 kell 16:00.

Preemiate saajad kuulutatakse välja käesoleva aasta 15. novembril toimuval meedia- ja arenduspreemiate üleandmise sündmusel. Preemiate saajate nimed avaldatakse Integratsiooni Sihtasutuse kodulehel.

Integratsiooni Sihtasutus annab lõimumisvaldkonna arenduspreemiaid välja alates aastast 1999 ja meediapreemiaid aastast 2009. Lõimumisvaldkonna arenduspreemiate väljaandmist rahastab Kultuuriministeerium.