Lastevanemate klubi. Perelaupäev. Viltimine (Narva)

04.12.2021   11:00
Narva eesti keele maja (Linda 2, Narva)

Lastevanemate klubi on mõeldud enesetäiendamisele orienteeritud täiskasvanutele ning peredele ning pakub vanematele võimalust rääkida kaasa erinevatel hariduslikel teemadel ning loob võimaluse keeleoskuse täiendamiseks. Keskendutakse peamiselt suulise eneseväljendusoskuse arendamisele. Kohtumistel käsitletakse teemasid, mis kõnetavad osalejaid ning kutsutakse ka erinevaid külalisi – oma valdkonna asjatundjaid. Iga 3 kuu tagant  korraldatakse huvireise, kus käiakse koos lastega.

4. detsembril toimub Perelaupäeva käsitöötuba Olga Vilmase juhtimisel. Viltimine ja villa pärlite valmistamine märgviltimise tehnikas ning nendest käevõru või võtmehoidja valmistamine.

 

Terviseinfo. Integratsiooni Sihtasutuse eesti keele majad lähtuvad ürituste korraldamisel kehtivatest koroonaviiruse leviku tõkestamise nõuetest. Üritustel saavad osaleda üksnes vaktsineerimiskuuri läbinud või COVID-19 haiguse läbi põdenud inimesed, kes esitavad vastava tõendi. Ürituste alguses toimub COVID tõendi ja isikut tõendava dokumendi kontroll. Tõendi võib esitada nii paber- kui ka digikujul (nt telefonist).

Lisainfo:

Narva eesti keele maja